Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması

Kurul, Spor Genel Müdür Vekili Altunsoy'un davranışın 'etik dışı' olduğuna oy çokluğuyla karar verdi. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine atanan kaymakam Kadir Güntepe kendisine ait web sitesinden yazdığı veda mesajında tayininin kendi isteği sonucu devlet büyüklerinin uygun görmesiyle gerçekleştiğini belirterek, "Sen gitmezsen, ben gitmezsen, biz gitmezsek bu topraklara nasıl huzur gelecek" demişti.Amasya'nın Hamamözü İlçe Kaymakamlığı görevini yürütürken, ilçeye yapmak istediği spor tesisleri ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Vekili Ömer Altunsoy'a telefonla ulaşmak isteyen, ancak ulaşamayan Kadir Güntepe hem twitter hesabından, hem de kişisel web sayfasından sitemini dile getirip, Genel Müdür Vekili Altunsoy'a "Padişah mısın?" diye seslenmişti.

Kamuoyunda yankı bulan bu sitemin ardından geçen Haziran ayında Şırnak'ın Beytüşşebap Kaymakamlığı'na atanan Kadir Güntepe ile Spor Genel Müdür Vekili Altunsoy arasındaki konuya Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu son noktayı koydu. Kaymakam Kadir Güntepe'nin şikayetine istinaden yapılan soruşturma neticesinde Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun 30 Temmuz tarihli kararı, kurulun resmi internet sitesinde yayınlandı. Kurul Spor Genel Müdür Vekili Ömer Altunsoy'un kaymakamın telefonlarına çıkmaması ve geri dönüş de yapmamasını Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 6, 7, 8 ve 11. maddelerindeki hükümlere aykırı bularak davranışın 'etik dışı' olduğuna oy çokluğuyla karar verdi. 

Kurul kararında, "...Genel Müdür vekili bulunduğu konumun bir gereği olarak kurum misyon ve vizyonuna uygun olarak hareket etmeli, kurumun faaliyet alanı çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlara etkin, hızlı, verimli hizmet sunmalı, kurum paydaşlarına yürütülen kamu hizmeti konusunda açıklayıcı bilgi sağlamalıdır. Ancak Genel Müdür vekili bir kamu hizmetine ilişkin defaatle aranmasına karşın telefonlara müsait olmadığını gerekçe göstererek çıkmamış ve daha sonra da günler geçmesine rağmen hiçbir aramaya dönüş yapmamıştır. Dolayısıyla Genel Müdür vekilinin söz konusu davranışının, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkele ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 6.maddesinde yer alan 'Kamu görevlileri, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde, halkın günlük yaşamını kolaylaştırmayı, ihtiyaçlarını en etkin hızlı ve verimli biçimde karşılamayı, hizmet kalitesini yükseltmeyi, halkın memnuniyetini artırmayı hizmetten yararlananların ihtiyacına ve hizmetlerin sonucuna odaklı olmayı hedefler.' 7.maddesinde yer alan 'Kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve diğer personeli, kamu hizmetlerini belirlenen standartlara ve süreçlere uygun şekilde yürütürler, hizmetten yararlananlara iş ve işlemlerle ilgili gerekli açıklayıcı bilgileri vererek onları hizmet süreci boyunca aydınlatırlar.' ve 8.maddesinde yer alan 'Kamu görevlileri, çalıştıkları kurum veya kuruluşun amaçlarına ve misyonuna uygun davranırlar. Ülkenin çıkarları, toplumun refahı ve kurumların hizmet idealleri doğrultusunda hareket ederler.' hükümlerine aykırı nitelikte olduğu değerlendirilmektedir...Kaymakam kişisel bir iş için değil bir kamu hizmetine ilişkin olarak hiyerarşik silsileyi de takip ederek ilgili birimleri aramış, her aramadan sonra belirli bir süre beklemiş ve dönüş olmaması üzerine tekrar arama yapmıştır. Ancak Daire Başkanı ve Genel Müdür hiçbir aramaya çıkmamış ve daha sonra da kaymakama dönüş yapmamıştır. Bu nedenle Genel Müdür vekilinin söz konusu davranışının Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları hakkında yönetmelik'in 11. maddesinde yer alan 'Kamu görevlileri üstleri, meslektaşları, astları, diğer personel ile hizemetten yararlananlara karşı nazik ve saygılı davranırlar ve gerekli ilgili gösterirler, konu yetkililerinin dışındaysa ilgili birime veya yetkkiliye yönlendirirler.' hükmüne aykırı nitelikte olduğu değerlendirilmektedir" dedildi.

TEKNOLOJİDEN YARARLANABİLİRDİ

Karara muhalefet şerhi koyan bir üye ise, "... Kaymakam gelişen teknolojik imkanlarla Genel Müdürlük makamına fax, sms, e-mail, WhatsApp gibi yollarla çok kısa zamanda ulaşması ve talebini iletmesi mümkün iken bu imkanları denemeden 'Sayın Genel Müdürü padişah mısınız ki 3 haftadır makamınıza ulaşamıyorum' sözleri ile kamuoyuna intikal edecek şekilde tweet atması bir mülki idare amirine akışacak bir davranış değildir" dedi.

GENEL MÜDÜR: KAYMAKAMIN BENİ ARAMASI HUKUKA AYKIRI 

Kamuoyuna yansıyan tweet ve açık mektubun ardından Kaymakam Kadir Güntepe'ye kişilik haklarına saldırı da bulunduğu gerekçesiyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 20 bin TL manevi tazminat davası açan Spor Genel Müdür Vekili Ömer Altunsoy, dava dilekçesinde kaymakamın kendisini aramasının hukuka aykırı bir eylem olduğunu iddia etti. Altunsoy avukatı aracılığıyla, "İdare hukukuna dair genel ilkeler kapsamında, kaymakamın doğrudan bakanlık genel müdürüne idari işlemlere dair talepte bulunması ya da bu talebin karşı yanca cevaplandırılması, hukuka aykırıdır. Ne var ki, bu yöndeki kanun hükümleri ile uygulamayı bilmemesi imkan dahilinde olmayan davalı, iddiasına göre, doğrudan müvekkile ulaşmaya çalışmış, bu çabasında yine iddiasına göre başarısız olması üzerine, kamuoyu önünde müvekkil itibarını zedelemeye yönelik beyanlarda bulunmuştur" dedi.

BAKANLIK; KAYMAKAM MERKEZ TEŞKİLATIYLA HER TÜRLÜ GÖRÜŞME YAPABİLİR

Genel Müdür Vekilinin iddiası üzerine Kaymakam Kadir Güntepe telefonla görüşme talebinin hukuka aykırı bir fiil olup olmadığını İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine sordu. Bakanlık verdiği cevapta şunları ifade etti; 

"Hamamözü Kaymakamı Kadir Güntepe'nin, ilçede genel idarenin başı ve hükümetin temsilcisi olduğu, ilçenin her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten sorumlu olduğu, sahip olduğu denetim ve gözetim yetkisi nedeniyle Bakanlıkların merkez teşkilatıyla her türlü görüşme (telefon vb.) yapabileceği, bu itibarla telefonla görüşme talebinin 5442 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin (B) bendi hükmüne aykırı olmayacağı, ancak twitter gibi sosyal medya araçlarının sınırlı ve özenle kullanılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir."

KAYMAKAM GÜNTEPE: GÖNÜLLÜ OLARAK BEYTÜŞŞEBAP'A GİDİYORUM

Atılan tweet sonrası 2015 Mülki idare Yaz Kararnamesi sonucu Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine atanan kaymakam Kadir Güntepe kendisine ait web sitesinden yazdığı veda mesajında tayininin kendi isteği sonucu devlet büyüklerinin uygun görmesiyle gerçekleştiğini belirterek, "Sen gitmezsen, ben gitmezsen, biz gitmezsek bu topraklara nasıl huzur gelecek" demişti.

DHA