Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince (AİHM), Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan ve sokağa çıkma yasağı dolayısıyla hastaneye ulaşamadıklarını ileri süren 13 kişinin talebine ilişkin inceleme, hükümetten ve başvuranlardan konuyla ilgili bilgi alınana kadar ertelendi.

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Cizre'de yaşayan 13 kişi, yaralı olduklarını ve hastaneye erişim sağlayamadıklarını ileri sürüp tedbir kararı alınmasını talep ederek AİHM'ye başvuruda bulundu.

Başvuruyu inceleyen mahkeme, incelemenin ertelenmesine karar verdi. Mahkeme, ayrıca Anayasa Mahkemesini işaret edip hükümetten 29 Ocak 2016 tarihinde öğleden önce, özellikle sürenin çok önemli olduğu durumlarda Anayasa Mahkemesine tedbir talebinde bulunmak isteyenlerin izlemesi gereken usuli adımların açıklamasını talep etti.

İkincillik ilkesine uygun olarak, yerel mahkemelerin bu tür acil durumları daha iyi bir şekilde değerlendirebilmeleri gerektiğine işaret eden mahkeme, yerel mahkemelerin, yaşamları gerçek ve yakın bir tehdit altında olan kişilere tazmin sağlanması için ulusal ve yerel makamlarla doğrudan iletişime geçme yetkileri ve olanakları olduğunu belirtti. Mahkeme, başvuranları ivedi bir şekilde Anayasa Mahkemesinden tedbir talebinde bulunmaya teşvik etmeye, özellikle başvuranların iç hukukta aldıkları yol ve sağlık durumları ile diğer koşullarına ilişkin bütün gelişmeler hakkında tarafları bilgi vermeye davet etmeye karar verdi.

Hükümete, başvuranların yaşamlarını ve fiziksel bütünlüğünü korumak için gerekli bütün tedbirleri almayı tavsiye eden mahkeme, taraflardan gelecek bilgiler ışığında talebi incelemeye devam edeceklerini bildirdi.

Kararda ayrıca Güneydoğu Anadolu bölgesinin çeşitli ilçelerinde uygulanan sokağa çıkma yasaklarına ilişkin olarak 28 Aralık 2015 tarihinden beri çeşitli konularda toplam 26 tedbir kararı talebi aldığı bildirildi. Cizre'de yaşayan 13 kişinin başvurusu da dahil olmak üzere, söz konusu taleplerden altısının yaralı olduklarını ve yetkililerin hastaneye erişimlerini sağlamadıklarını ileri süren kişilerce yapıldığı kaydedildi.

Bu davaların beşinde ise Mahkeme İç Tüzüğünün 39'uncu maddesi uyarınca tedbir kararı verildiği, hükümetten başvuranların yaşamlarını ve fiziksel bütünlüklerini koruması için yetkisi dahilindeki bütün tedbirleri alması istendiği ifade edildi.

Bölgedeki durumun ciddiyetinin farkında olduğunu bildiren AİHM, açıkça silahlı bir çatışma niteliği taşıyan bir durumun değişkenliği ve tahmin edilemezliği göz önüne alındığında, mahkemenin görevini yerine getirmesinin, bilgi eksikliği ve özellikle bu konuların yerel adli makamlarca incelemeye tabi tutulmaması ve olayların belirlenmesindeki güçlük nedeniyle zorlaştığını öne sürdü.

AA