Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

GAZETE HABERTÜRK

Bakanlar Kurulu, mevzuat hazırlama usul ve esaslarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yaptı. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre, kanun ve kanun hükmünde kararnameler için düzenleyici etki analizi hazırlanacak.

Ülke bütçesine yıllık muhtemel etkisi 30 milyon TL’yi aşan düzenlemeler için tam düzenleyici etki analizi, etkisi 30 milyon TL’nin altında kalanlar için ise kısmi etki analizi hazırlanacak.

Söz konusu miktar, Başbakanlık tarafından yeniden belirlenebilecek. Etki analizi, ilgili taslak ile birlikte Başbakanlık’a sunulacak. Etki analizinde, teklif sahibi bakanın “olur”u da yer alacak. Etki analizinde, düzenlemenin gereği, muhtemel fayda ve maliyetlerinin analizi, bütçeye ek yükü, sosyal, ticari ve ekonomik hayata etkisi, bürokrasinin azaltılmasına etkisi gibi unsurlara yer verilecek.

Milli güvenliği ilgilendiren konular, acil müdahaleyi gerektiren olaylara ilişkin düzenlemeler ve bütçe kanunu taslakları için ise etki analizi hazırlanmayacak.