Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Fevzi ÇAKIR/ANKARA

TBMM’ye sunulan YÖK Kanunu’nda değişiklik öngören kanun tasarısı YÖK’e, akademisyenlere doğrudan soruşturma açma ve görevden alma yetkisi getiriyor.

YÖK Yüksek Disiplin Kurulu, devlet ya da vakıf üniversitelerinde, bir akademisyenin siyasi ve ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basma, çoğaltma, dağıtma ile bölücü amaçlarla veya terör niteliğinde eylemlerde bulunma veya bu eylemleri destekleme fiillerini işlemesi durumunda, dekanlık ve rektörlüğün işlem yapmasını beklemeden doğrudan soruşturma açabilecek.

Bu soruşturma sonucunda, kınama cezası YÖK Başkanı’nca, aylıktan veya ücretten kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezaları ise YÖK Disiplin Kurulu’nca verilecek. Bu kararlara karşı idari yargıda itiraz yolu açık olacak.

6 AYRI DİSİPLİN

Anayasa Mahkemesi, yükseköğretim kurumlarında hangi fiillere hangi disiplin cezalarının uygulanacağı, öğretim elemanları, memur ve diğer personelin disiplin işlemleri ve disiplin amirlerinin yetkilerinin YÖK tarafından (yönetmelikle) düzenlenmesini öngören kanun hükmünü Anayasa’ya aykırı bularak iptal etmişti.

Bu kapsamda hazırlanan tasarı ile hangi fiillere hangi disiplin cezalarının uygulanacağı, öğretim elemanları, memur ve diğer personelin disiplin işlemleri ve disiplin amirlerinin yetkileri yeniden belirleniyor.

Tasarıda devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanları ve diğer personeline uygulayabileceği disiplin cezaları; uyarma, kınama, aylıktan veya ücretten kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezaları şeklinde sıralanıyor.