Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

TBMM’de AK Parti, CHP, MHP ve HDP grupları tarafından çocuklara yönelik her türlü istismarın araştırılması ile ilgili Meclis araştırması açılması yönündeki önergeler birleştirilerek görüşüldü. Yapılan oylamada Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına karar verildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve bazı AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan son önergede, çocuklarla ilgili pek çok hukuki düzenleme yapıldığı, iyileştirme ve reformlar gerçekleştirildiği ifade edildi.

Önergede, yapılan tüm bu çalışmaların etki ve sonuçlarının incelenmesi ve çocuklara yönelik her türlü istismar iddialarının araştırılarak alınması gereken ek tedbirlerin tespit edilmesi ve yeni çözüm yolları geliştirilmesi amacıyla Meclis araştırması açılması istendi.

Önergenin gerekçesinde, çocukların toplumun temeli ve geleceğin teminatı olduğu belirtilerek, çocuk hakları konusunda yapılan Anayasa ve yasa değişiklikleri anımsatıldı. Türkiye'nin çocuklarla ilgili çok sayıda uluslararası sözleşmenin tarafı olduğu belirtilen gerekçede, çocuk koruma politikaları kapsamında 2011 yılından itibaren özellikle bütüncül çocuk politikası izlendiği ifade edildi. Gerekçede, çocuk bakımının evrensel standartta olması için çocuk evleri ve sevgi evleri modeline geçildiği aktarıldı. Çocukların sevgi evlerinde ev ortamında yetiştiğine değinilen gerekçede, Cumhuriyet tarihinde ilk kez 2013 yılında 4 yıllık Çocuk Hakları Strateji Planı hazırlandığı kaydedildi.

Koruyucu ve önleyici tedbirler kapsamında aile eğitim programları hazırlandığı ve pek çok aileye eğitim verildiği anlatılan gerekçede şu ifadeler kullanıldı:

"Yapılan tüm iyileştirmelere ve alınan tüm önlemlere rağmen ülkemizde çocuğa yönelik kötü muamelenin bütünüyle önlenememiş olması hepimizi derinden üzmektedir. Çocuğa yönelik kötü muamele, çocuklara fiziksel ve duygusal anlamda yanlış davranılması, cinsel istismar, ilgisizlik ve ihmalkarlık, ayrıca çocukların ticari anlamda ve başka biçimlerde sömürülmesi anlamı taşımaktadır. Çocuk istismarı maalesef dünyadaki tüm ülkelerin sorunudur. Hayatımızı pek çok yönden kolaylaştıran teknolojik gelişmeler kötü niyetli kimselerin elinde çocukları istismar eden araç haline dönüşebilmektedir.

Çocukların istismar ve taciz edilmelerinin etkileri tüm hayatları boyunca aşılamaz sonuçlar doğurmaktadır. Bu sorun, ihmal edilemez ve ertelenemez bir önem arz etmektedir. Zira çocuklar her türlü politik ve ideolojik değerlendirmenin ötesinde korunması gereken varlıklardır. Çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli ortamlarda yaşamalarını sağlamanın, hem devletimizin hem de ailelerin görevi olduğu bilinen bir gerçektir. Başta aile olmak üzere çevre, devlet, devletin kurumları, sivil toplum, akademi, uluslararası kuruluşlar, özel sektör, her birimiz, çocukların ve doğal olarak toplumun geleceği konusunda sorumluluk taşımaktayız."