Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

PKK’nın terör eylemleri, 1999’da çıkarılan ‘Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararı’nı değiştirdi. Resmi Gazete’de yayımlanan ek madde ile, uzmanlara göre kamu düzeni veya güvenliğini kesintiye uğratacak yerlerdeki arkeolojik sit alanlarında yapılaşmanın önü açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu, 7 Nisan’da Ankara’da toplandı. Kurul, arkeolojik sit alanlarının bulunduğu alanlarda kamu güvenliği ile ilgili gelişmeler nedeniyle 1999’da çıkarılan Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararı’nı yeniden değerlendirerek, ilke kararlarına kamu güvenliğini öngören bir madde eklenmesini kararlaştırdı.

Kurulun aldığı karar, dün yayımlanan Resmi Gazete’de yer aldı. Kararda şöyle denildi: “Yüksek Kurul’un 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararı’nın uygulanmasında yaşanan sorunların değerlendirilmesi sonucunda; anılan ilke kararının I. derece arkeolojik site ilişkin 1. Maddesi’nin (f) bendinden sonra gelmek üzere; ‘g) Kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da doğal afet yaşanan yerlerde, yapılmasında zorunluluk bulunan geçici uygulamalara ilişkin, zemine en az müdahale edilecek şekilde hazırlanan ve süresi belirlenen projelerin ilgili koruma bölge kurulunda değerlendirilebileceğine, projesi koruma bölge kurulunca uygun görülen geçici uygulamaların Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca oluşturulacak bilim kurulu denetiminde yapılabileceğine karar verildi.”

Uzmanlara göre, ilke kararlarına kamu güvenliği gerekçe gösterilerek yapılan ek madde ile 1’inci derecede arkeolojik sit alanı olan bölgelerde yapılaşmaların önü açılıyor.

DHA