Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Anayasa Mahkemesi (AYM), kesimhanelerde, kesim öncesi ve sonrası muayeneler ile et parçalama işlemi yapılan yerlerde, muayeneleri ve diğer resmi kontrolleri yapmak üzere "yetkilendirilmiş veteriner hekim" görevlendirilmesini öngören düzenlemeyi iptal etti.

Danıştay 13. Dairesi, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 31. maddesinin (8) numaralı fıkrasında yer alan, "Bakanlık, kesimhanelerde, kesim öncesi ve sonrası muayeneler ile et parçalama işlemi yapılan yerlerde muayeneleri ve diğer resmi kontrolleri yapmak üzere, resmi veteriner hekim veya yetkilendirilmiş veteriner hekim görevlendirir." düzenlemesindeki "... veya yetkilendirilmiş veteriner hekim..." ibaresinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Başvuru kararında, itiraz konusu kuralda Bakanlık tarafından kesimhanelerde kesim öncesi ve sonrası muayeneler ile et parçalama işlemi yapılan yerlerde muayeneleri ve diğer resmi kontrolleri yapmak üzere yetkilendirilmiş veteriner hekim görevlendirilmesinin öngörülmesine karşın Kanun'da yetkilendirilmiş veteriner hekimlerin nasıl görevlendirileceğine ve yetkilendirileceğine ilişkin bir belirlilik bulunmadığı belirtildi.

Başvuruda, gıda güvenilirliğinin denetlenmesinin halk sağlığı açısından büyük önem taşıdığı ve bir kısım idari tedbir ve yaptırımlar uygulamayı da içeren resmi kontrol görevinin idarenin kolluk faaliyeti içinde yer aldığı, dolayısıyla bu hizmetlerin genel idare esaslarına göre yürütülmesi gereken asli ve sürekli görevler kapsamında olduğu, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülmesi gerektiği vurgulandı.

İPTAL GEREKÇESİ

Başvuruyu esastan inceleyen Anayasa Mahkemesi, "kesimhanelerde resmi veteriner hekim veya yetkilendirilmiş veteriner hekim görevlendirilir." düzenlemesindeki, "yetkilendirilmiş veteriner hekim" ibaresini iptal etti.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararının gerekçesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gerekçede, gıda güvenliğinin sağlanması çerçevesinde kesimhanelerde ve et parçalama işlemi yapılan yerlerde gerçekleştirilecek muayene, kontrol ve denetim hizmetlerinin, idari kolluk faaliyetleri kapsamında devletin görevleri arasında yer aldığı ve kamu hizmeti niteliği taşıdığının kuşkusuz olduğu vurgulandı.

İtiraz konusu kuralda, kesimhanelerde kesim öncesi ve sonrası muayeneler ile et parçalama işlemi yapılan yerlerde muayeneleri ve diğer resmi kontrolleri gerçekleştirmek üzere yetkilendirilmiş veteriner hekim görevlendirilebileceğinin öngörüldüğü ifade edilen gerekçede, şöyle denildi:

"Yetkilendirilmiş veteriner hekimlerin kontrol görevlisi kapsamında değerlendirilebilecekleri açık olmakla birlikte, görevlendirme usul ve esaslarına ilişkin özel bir düzenleme bulunmadığından sahip oldukları yetkiler konusunda bir belirlilik bulunmamaktadır.

Bu bağlamda, itiraz konusu kuralın ve kuralın yer aldığı maddenin bir bütün olarak incelenmesinden, yetkilendirilmiş veteriner hekimlerin Kanun'un 31. maddesinin (10) numaralı fıkrası kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği belirli olmayıp, devletin temel görevlerinden biri olan gıda güvenliğinin sağlanması çerçevesinde yetkilendirilmiş veteriner hekimlere gördürülecek denetim ve kontrol hizmetlerinin kapsamının ve sınırlarının belirsiz olduğu anlaşılmaktadır."

İptal hükmü, 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

AA