Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
AA

CHP, 2005'ten itibaren yaşam hakkı ve işkence ile kötü muamele yasağı ihlallerine ilişkin kaç davanın ve cezanın zaman aşımı ile sonuçlandığının araştırılmasını istedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan önergenin gerekçesinde, devletin, ağır insan hakkı ihlallerinde faillerin etkili ve yeterli bir soruşturma sonucu belirlenmelerini ve cezalandırılmalarını sağlamakla yükümlü olduğu, iç hukuk kurallarını da bu yönde ve buna uygun biçimde oluşturması gerektiği belirtildi.

Gerekçede, "Cezasızlığa yol açan ve insan haklarının kullanımının ortadan kalkmasına sebep olan bir olgu olarak zaman aşımı, devletlerin kendi yükümlülüklerine ve dahası uluslararası minvalde bağlı oldukları yükümlülüklere aykırı davranmasının bir sembolü olarak nitelendirilebilir." değerlendirmesinde bulunuldu. Gerekçede şu ifadelere yer verildi:

"Ağır insan hakkı ihlallerinde zaman aşımı uygulanmasını, suçluların cezalandırılmalarının ve mağdurlara etkili ve yeterli biçimde giderimin sağlanmasının önünde duran bir engel olarak görmek, Türkiye'nin insan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusundaki tavrını ortaya koyacak ve ihlallerin ortadan kaldırılmasında yol kat edilmesini sağlayarak bir fark yaratacaktır. Ne yazık ki bu farkın ortaya konulmaması demokrasi ve adalet mücadelesinin altını kazıyan bir unsur olmaya devam etmektedir.

Zaman aşımı bilhassa devletin yetki ve sorumluluğu altındaki kişilerce işlenen insan hakkı ihlallerinde hala işletilmekte, pek çok ihlalde adalet arayışı zaman aşımı sebebiyle adaletsizlikle sonuçlanmaktadır. Yaşam hakkı ihlalleri, faili meçhul cinayetler, işkence ve kötü muamele suçlarında zaman aşımının ortadan kaldırılması, bu suçlara dönük adaletin sağlanmasının ön koşuludur."

Gerekçede, TCK'nın zaman aşımını düzenleyen 66. ve 68. maddeleri doğrultusunda, 2005'ten itibaren yaşam hakkı ve işkence ile kötü muamele yasağı ihlallerinde kaç dava ve cezanın zaman aşımı ile sonuçlandığının araştırılarak, zaman aşımı düzenlemesinde bir değişiklik yapılıp yapılmayacağının değerlendirilmesinin, insan haklarının korunması ve cezasız kalan suçlarda adaletin sağlanması bakımından gereklilik oluşturduğu ifade edildi.