Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin, Cumhurbaşkanlığına örtülü ödenek kullanma yetkisi veren düzenlemenin iptali istemiyle yaptığı başvuruyu oy birliğiyle reddetti.

CHP, 6639 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 39. maddesiyle, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu'nun 24. maddesine eklenen ve Cumhurbaşkanlığına da örtülü ödenek kullanma yetkisi veren düzenlemelerin iptali ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, başvuruyu esastan görüşerek karara bağladı.

Yüksek Mahkeme, Cumhurbaşkanlığına örtülü ödenek kullanma yetkisi veren kanun hükmünün iptali istemini oy birliğiyle reddetti.

ÖRTÜLÜ ÖDENEK KULLANIM YETKİSİ

6639 sayılı Kanun ile 27 Mart 2015'te, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun "örtülü ödenek" başlıklı 24. maddesine "Cumhurbaşkanlığı" ibareleri eklenmişti.

Böylece madde, "Örtülü ödenek, kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, devletin milli güvenliği ve yüksek menfaatleri ile devlet itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar ve olağanüstü hizmetlerle ilgili devlet ve hükümet icapları için kullanılmak üzere Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık bütçelerine konulan ödenektir." şeklinde düzenlenmişti.

Kanun'la eklenen bir maddeyle de Cumhurbaşkanlığı bütçesindeki örtülü ödeneklerin kullanılma yeri, giderin kimin tarafından yapılacağı, hesapların tutulma ve kapatılma yöntemi, gideri yapanın değişmesi halinde yeni yetkiliye hangi belgelerin aktarılacağı konuları ile giderlerin, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle belirlenip ve uygulanması öngörülüyor.