Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmen ve öğrencilere dağıtımı yapılan ders kitapları ve eğitim materyalleri dışında "yardımcı kaynak", "test kitabı", "tatil kitabı" gibi adlar altında diğer yayın ve materyallerin okullarda bulundurulmaması istendi.

Milli Eğitim Bakanlığınca illere gönderilen yazıda, bakanlığın sınav odaklı ve yarışmacı bir eğitim anlayışı yerine, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini de keşfeden bilimsel ölçütlere dayalı, çağdaşları ile rekabet edebilecek becerilerle donanmış, problem çözebilen, akıl yürüten, üreten, milli ve manevi değerlerine sahip bireyler yetiştirme anlayışını benimsediğine vurgu yapıldı.

İl, ilçe ve kurum müdürlerinin, eğitim öğretimin kalitesinin artırılması noktasında öncelikle öğretmen ve öğrenci motivasyonu, veli bilgilendirmesi, eğitim-öğretim ortam ve süreçlerinin iyileştirilmesi uygulamalarına ağırlık vermesi gerektiğine işaret edilen yazıda, yapılacak girişim ve çalışmaları eğitim-öğretim süreçlerinin iyileştirilmesi yönünde yönlendirmesi gerektiği de ifade edildi.

MEB'in yazısında, öğretmen ve öğrencilere dağıtımı yapılan ders kitapları ve eğitim materyalleri dışında "yardımcı kaynak", "test kitabı", "tatil kitabı" gibi adlar altında diğer yayın ve materyallerin ilgili yönetmelik gereği okullarda, kurumlarda bulundurulmaması istendi.

Ayrıca, bu kitapların okullarda reklam ve tanıtımının yapılmasına izin verilmemesi, öğrencilere aldırılmaması, kullanımı konusunda zorlayıcı tutum içerisinde bulunulmaması, eğitim kurumlarında bağış, proje, protokol gibi çalışmalar kapsamında dağıtılan kitap, broşür, afiş gibi eğitim materyallerinin Anayasa'ya, kanunlara, öğretim programlarına ve öğrenci seviyelerine uygun olup olmadığının eğitim kurumlarınca kontrol edilip kayıt altına alınarak kullanıma sunulması gerektiğine işaret edildi.

DENEME SINAVLARI 'SIRALAMA ESASLI OLMAYACAK' VURGUSU

Yazıda, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında başlayıp düzenli bir şekilde devam eden destekleme ve yetiştirme kursları ve bu kurslar için belirlenen kazanımların, dersler ve ders saatleri çerçevesinde 5'inci, 6'ncı, 7'nci, 8'inci, 9'uncu, 10'uncu, 11'inci ve 12'nci sınıflar ile lise mezunları için hazırlanan kazanım kavrama testleri, yıllık plan, model ders dağılım tablosu ve haftalık ders dağılım tablosu örneklerinin ve değerlendirme sınavlarına yönelik çalışmaların ücretsiz yürütüldüğü hatırlatıldı.

Bu kurslara katılan öğrenci veya velilerden, hiçbir ad altında doğrudan veya dolaylı olarak ücret istenmemesi gerektiğinin altı çizilen yazıda, ders yılı boyunca, programlar çerçevesinde kazanımların öğrenci tarafından edinme düzeyini yoklamayı hedef tutan kazanım kavrama testlerinin tüm öğretmen ve öğrenciler tarafından ücretsiz kullanılmak üzere uzman bir ekip tarafından hazırlandığı anlatıldı.

ÜCRETSİZ SINAVLAR İÇİN KOMİSYON OLUŞTURULACAK

Bunun yanında bazı il, ilçe ve eğitim kurumlarında da yerel imkanlar kullanılarak benzer uygulamalar yapıldığının görüldüğü aktarılan yazıda, "Bu tür yerel uygulamalarda, 'deneme sınavı, değerlendirme sınavı' gibi adlarla eğitim öğretim süreçleri göz ardı edilerek öğrencileri sınav stres ve endişesine sevk edecek ve eğitim öğretim faaliyetlerini aksatacak, sıralama esaslı sınav uygulamalarından kaçınılmalıdır." ifadesine yer verildi.

Yerel imkanlar kullanılarak ücretsiz uygulanan bu tür sınav uygulamalarının, il, ilçe bazında yapılması halinde sınavlardan sorumlu ilgili şube müdürünün başkanlığında; eğitim kurumu bünyesinde yapılması halinde ise eğitim kurumu yöneticilerinden birinin başkanlığında, MEB personelinden alanında uzman eğitimcilerden oluşan en az 5 kişilik bir komisyon kurulması istendi.

Sınavlarda sorulacak soruların kanunlara, MEB'in amaç ve misyonuna, öğretim programlarına, kazanımlara, sınıf ve öğrenci seviyelerine uygun olup olmadığı yönünden incelenerek kayıt altına alınıp tüm sürecin bu komisyon marifetiyle yürütülmesi gerektiğine işaret edildi.

Yazıda, "Bunların dışında il, ilçe veya eğitim kurumları kapsamında akademik başarıyı ölçen ücretli sınavlara meydan verilmemesi, sınavlar için hiçbir suretle öğrencilerden ve velilerden doğrudan veya okul aile birlikleri, okul dernekleri, sivil toplum kuruluşları, belediyeler gibi kurum ve kuruluş işbirliğiyle dolaylı olarak ücret talep edilmemesi hususlarında, eğitim-öğretim süreçlerini aksatan, öğrenci ve velilere maddi külfet oluşturan uygulamalardan kaçınılması, yönetici ve öğretmenlerimizin bilgilendirilmeleri, aksi uygulamalarda bulunanlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine uyularak gerekli idari işlemlerin yapılması adına her türlü tedbirin alınması" uyarısında bulunuldu.