Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) liselerde okutulacak Temel Dini Bilgiler dersinin öğretim programları da taslak müfredatta değişti. 5’inci sınıflar bu derste cin ve şeytanın özelliklerini ayetlerden öğrenecek. Cennet ve cehennem, mahşer ve Sırat işlenecek konular arasında. Lisede ise yanlış inanışlardan ruh çağırma çıkarken, yerine “başka bedende yeniden dirilme” anlamına gelen reenkarnasyon ve tenasüh anlatılacak.

CENNET VE CEHENNEM VAR

Lise Temel Dini Bilgiler (İslam 1-2) dersi programında “Ruhsal İhtiyaçları Karşılamada Yanlış Uygulamalar” konusu işleniyordu. Bu konu başlığı altında sihir, büyü, uğur inancı, falcılık, ruh çağırma, medyumluk ve kehanet gibi yönelişler anlatılıyordu. Ruh çağırma ve medyumluk müfredattan çıkarıldı. Sihir, büyü ve falcılık gibi konular işlenmeye devam edecek. Yeni müfredatta aynı dersin programına tenasüh ve reenkarnasyon inanışları ilk kez girdi. Tenasüh, ölen kimsenin ruhunun insan veya hayvan bedenine geçerek ona hayat verdiğine dair inanış olarak biliniyor. Reenkarnasyon ise ruhun sürekli olarak tekrar bedenleştiği anlamına geliyor.

Ortaokul Temel Dini Bilgiler (İslam 1-2) dersi öğretim programında öğrencilere şeytan ve cin anlatılacak. Konu işlenirken öğrencilerin yaş ve psikolojik durumları dikkate alınarak cin ve şeytanla ilgili toplumda yaygın olan batıl inanç ve hurafelere de değinilecek. Cinlerin ve şeytanın özellikleri ayet ve hadislerle açıklanacak. Ahiret yaşamı konusu anlatılırken, cennet ve cehennem, kıyamet, hesap ve mizan, mahşer ve Sırat’a da yer verilecek.

EVLİLİĞİN ÖNEMİ ANLATILACAK

Programda, “Güncel Dini Meseleler” başlığı altında faiz ve hırsızlık gibi konulara şunlar eklendi: İçki ve uyuşturucu, sağlığa zararlı yiyecekler, emek sömürüsü, yapay olarak fiyat yükseltme, lüks ve israf. Ayrıca evliliğin önemi, nikâh, eşlerin karşılıklı sorumlulukları, boşanma, boşanmanın bireysel ve toplumsal etkileri gibi konulara da değinilecek.

 

Lütfi ERDOĞAN / GAZETE HABERTÜRK