Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
AA

Anayasa Mahkemesinin (AYM), CHP'nin Cumhurbaşkanlığına örtülü ödenek kullanma yetkisi veren düzenlemenin iptali istemiyle yaptığı başvuruyu reddetmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

CHP, 6639 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 39. maddesiyle, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 24. maddesine eklenen ve Cumhurbaşkanlığına da örtülü ödenek kullanma yetkisi veren düzenlemelerin iptali ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemiyle AYM'ye başvurmuştu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, AYM Genel Kurulu 18 Ocak'ta başvuruyu esastan görüşerek karara bağladı. Yüksek Mahkeme, Cumhurbaşkanlığına örtülü ödenek kullanma yetkisi veren kanun hükmünün iptali istemini oy birliğiyle reddetti.

Kararda, Cumhurbaşkanına verilen görev ve yetkilerin, örtülü ödenek tahsisini gerektirip gerektirmediğinin takdirinin kanun koyucuya ait olduğu, anayasallık denetiminin kapsamı dışında kaldığı belirtildi.

Bu durumda, Anayasa'da Cumhurbaşkanlığı bütçesine örtülü ödenek konulmasını engelleyen bir anayasal hükmün varlığı tespit edilemediği için kanun koyucunun yasama yetkisinin genelliği ilkesi uyarınca takdir yetkisine dayanarak bu yolda düzenleme yapmasında Anayasaya aykırı bir yön saptanamadığı kaydedildi.

CUMHURBAŞKANLIĞINA ÖRTÜLÜ ÖDENEK KULLANIM YETKİSİ

6639 sayılı kanun ile 27 Mart 2015'te, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun "örtülü ödenek" başlıklı 24. maddesine "Cumhurbaşkanlığı" ibareleri eklenmişti.

Böylece madde, "Örtülü ödenek, kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, devletin milli güvenliği ve yüksek menfaatleri ile devlet itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar ve olağanüstü hizmetlerle ilgili devlet ve hükümet icapları için kullanılmak üzere Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık bütçelerine konulan ödenektir." şeklinde düzenlenmişti.

Kanunla eklenen bir maddeyle de Cumhurbaşkanlığı bütçesindeki örtülü ödeneklerin kullanılma yeri, giderin kimin tarafından yapılacağı, hesapların tutulma ve kapatılma yöntemi, gideri yapanın değişmesi halinde yeni yetkiliye hangi belgelerin aktarılacağı konuları ile giderlerin, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle belirlenip ve uygulanması öngörülmüştü.