Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatındaki sözleşmeli imam-hatip pozisyonlarına, 2016 KPSS ile 4-B sözleşmeli imam-hatip alımı yapacak. Sınava başvurular ne zaman, nasıl yapılır? Kimler başvurabilir? Başvuru şartları neler? Sınav ne zaman yapılacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...

İMAM-HATİP ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 21 - 28 Nisan 2017 tarihleri arasında https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/ internet adresi üzerinden 3-başvuru programı aracılığı ile '4-B Sözleşmeli İmam-Hatip Alımı' (SÖZPER-2017I) e-başvuru formunu doldurduktan sonra başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle birlikte herhangi bir il müftülüğüne şaksen müracaat edeceklerdir.

Yurt dışından sınava müracaat edecek adaylar adına istenen belgeleri getirmeleri halinde, üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabileceklerdir.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6,7 ve 8'inci bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

3. İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Meslek Yüksek Okulu, İlahiyat Önlisans veya İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak,

4. Halen Başkanlık teşkilatında kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,

5. Lisans mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP124; Önlisans mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP123; Ortaöğretim mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

6. İmam hatip olarak görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak.

UNVANI GRUBU MEZUNİYET DURUMU KPSS PUANI KONTENJAN SAYISI
  1 İlahiyat Fakültesi+Hafız KPSSP124 20
  2 İlahiyat Fakültesi KPSSP124 250
  3 İlahiyat Önlisans+Diğer Lisans+Hafız KPSSP124 5
  4 İlahiyat Önlisans+Diğer Lisans KPSSP124 5
  5 İlahiyat Önlisans+Hafız KPSSP123 5

 4-B Sözleşmeli İmam-Hatip

6 İlahiyat Önlisans KPSSP123 5
  7 İ.H.L+Diğer Lisans+Hafız KPSSP124 5
  8 İ.H.L+Diğer Lisans KPSSP124 5
  9 İ.H.L+Diğer Önlisans+Hafız KPSSP123 5
  10 İ.H.L+Diğer Önlisans KPSSP123 5
  11 İ.H.L+Hafız KPSSP122 100
  12 İ.H.L KPSSP122 5
      TOPLAM 415

SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınav; Antalya, Bursa, Bolu, Erzurum, Elazığ, İzmir, Kayseri, Konya, Kastamonu, Manisa, İstanbul, Trabzon, Samsun ve Şanlıurfa illerindeki sınav merkezlerinde yapılacaktır.

Adaylar, girmek istediklerini sınav merkezini e-başvuru formundaki ilgili kısımda belirteceklerdir.

Sınav tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Diyanet Başkanlığı internet sitesinde ilan edileceklerdir.

Adaylar sınavda;

a) Kur'an-ı Kerim, (70 puan)
b) Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlak konuları), (20 puan)
c) Hitabet. (10 puan)

alanlarından ayrı ayrı puan verilmnek suretiyle değerlendirilecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi,
2. Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),

Adayların, başvuru yaptıkları kontenjan grubuna ilişkin KPSS mezuniyet durumlarını gösterir öğrenim belgelerinin tümünü başvuru esnasında ibraz etmeleri gerekmektedir. Adayların, ibraz ettikleri belgelerle sahip oldukları puan türlerine ait (ortaöğretim mezunları için KPSSP122, ön lisans mezunları için KPSSP123 ve lisans mezunları için KPSSP124) KPSS mezuniyetlerinin aynı olması gerekmektedir.
3. Hafızlık Belgesi (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),
4. Adayın; sabıka kaydı, askerlik durumu ve başvuru yapılan unvanda görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ilişkin yazılı beyanı,

Başvuruları onaylayan personele gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.

Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır.

Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ NASIL YAPILACAK?

Sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekmektedir.

Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanların eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS’ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.