Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Binlerce öğrencinin katılımıyla 10 Haziran 2017 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan Bursluluk Sınavı sonrasında, öğrenciler sınav sonuçlarını beklemeye koyulmuştu. Peki Bursluluk Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Parasız Yatılılık ve Bursluluk sınavını kazanmak için sınava katılım sağlayan 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfı öğrencileri, Bursluluk Sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Bursluluk Sınavı sonuçları 18 Temmuz 2017 tarihinde açıklanacak.

Yoğun bir katılımla hem Türkiye'de hem de KKTC'de yapılan Bursluluk Sınavı'na toplamda 1 milyon 110 bin 563 öğrenci katılmıştı. 

Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrencilerin ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın veya Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesine girmeleri gerekmektedir. Sınav sonuçlarının görüntülenmesi için sonuç öğrenme ekranında sorunan kişisel bilgilerin girilmesi yeterlidir.

Öte yandan, okul müdürlükleri de öğrenci velisinin talep etmesi durumunda "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan çıkararak, onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisi ya da öğrenciye imza karşılığı verebilir.

BURSLULUĞUN BAŞLAMASI, DEVAMI VE SONA ERMESİ

Bursluluğu hakkını kazanan öğrencilerin bursluluk işlemleri okul müdürlüğü tarafından ilgili burs döneminde e-Burs Modülü üzerinden gerçekleştirilecektir.

Bursluluğun devamı veya sona ermesine ilişkin iş ve işlemler “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nin 18. Maddesine göre yapılacaktır.

BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?

PYBS bursu kazanan öğrencilerin bursları 3 ayda yatırılır. Senede 4 kez yatırılan PYBS bursu ilk olarak genellikle Eylül-Ekim aylarında yatırılır. Sonrasında öğrenciye yapılacak ödemeler Ekim, Ocak, Nisan ve Temmuz aylarında gerçekleştirilir. PYBS bursu sınavda alınan puanlara göre belirlenir.

SINAV SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılır. Çarpımların toplamından elde edilen değer, derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle her bir dönem için dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı elde edilir. Dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınav puanlarının aritmetik ortalaması ağırlıklandırılmış ortak sınav puanını oluşturur. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılır.

  • Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu tarafından okutulur.
  • İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
  • Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır.
  • Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
  • Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
  • Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50 ye, standart sapmasını 10 a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
  • Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
  • Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
  • Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.
  • Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdında hiç işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacağı gibi herhangi bir kontenjandan yerleştirme veya bursluluk hakkından da yararlanamayacaklardır.