Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

HZ. PEYGAMBER'DEN EMİR ALMA

Hz. Peygamber ile hem rüyada hem de uyanıkken görüşülebileceğini bağlılarının zihnine
yerleştiren Gülen, iddiasını bir ileri aşamaya taşıyarak ondan emirler ve haberler
alınabileceğini Ölümsüzlük İksiri isimli kitabında ileri sürmektedir:

“Bir insan Hz. Ruhu Seyyidi’l-Enam’la temessülen görüşürken
ondan bazı emirler ve haberler de almış olabilir.”(Gülen, Ölümsüzlük
İksiri (Kırık Testi, 7), Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, İstanbul 2007, s. 235)
3 Şubat 1989 tarihinde Üsküdar Yeni Valide Camii’nde yaptığı konuşmasında da benzer
hususları şu şekilde dile getirmektedir:

“Resûlullah’ı tanısalar çok sevecekler. Rüyalarına girecek her
gün. Onlara yol gösterecek, sabah şöyle hareket edin diyecek.

Arkadaşlar biliyorum ki, koşup geliyor diyor birisine “bu gece
cihanın iftihar tablosunu gördüm, falan için emri şuydu, şöyle
yapsın o işte” (Görüntülü vaazlar-10, Üsküdar vaazları (Sonsuz Nur), Peygamberlerin
Gönderiliş Gayeleri; dk. 16:30)

Yukarıdaki alıntılarda Gülen, özetle şunları söylemektedir:

1. Hz. Peygamber temessülen (sûrete bürünerek) birileri ile görüşebilir.
2. Günümüzde de Hz. Peygamber’den doğrudan çeşitli emir ve haberler
alınabilir.

Böyle bir söylem, İslam’ın temel bilgi kaynakları olan akıl, sağlam duyu organları ve haber-i
sâdık’a aykırıdır. Din kemale ermiş (Mâide 5/3), Hz. Peygamber dünyadaki görevini
tamamlamış, aldığı vahyi eksiksiz olarak tebliğ etmiştir. Rüyada veya temessülen Hz.
Peygamber’den emir alındığı iddiası, Hz. Peygamber’in Veda Hutbesinde dile getirdi-
ği “Size iki şey bırakıyorum. Bunlara sıkıca sarılırsanız asla sapmazsınız. Bu iki şey
Allah’ın Kitabı ve Elçisinin Sünneti’dir.” hakikatine de aykırıdır. (Malik, Muvatta, Kader 3;
Hâkim, Müstedrek, I, 93)

Allah Resûlü’nün birilerinin rüyasına girerek onlara emirler verdiği yönündeki iddialar
öznel nitelikte olup bağlayıcılığı yoktur. Birisi rüyada Hz. Peygamber’i gördüğünü ve
belli mesajlar verdiğini iddia etse bu, başkaları için herhangi bir hüküm değeri taşımaz
ve onunla amel etme zorunluluğu da bulunmamaktadır. Rüyada yapılması istenen şeyler
dine aykırı ise onunla amel kesinlikle caiz değildir. Kaldı ki rüyaların birçoğu, uyku
halinde bazı haricî etkenler sonucunda ruhî ve zihinsel dünyamızda ortaya çıkan sübjektif
görüntülerdir.

KENDİ DİLİNDEN FETÖ ÖRGÜTLÜ BİR DİN İSTİSMARI

Gülen’in rüya ile amel ediyor görünmesi ve çevresine bu yönde telkinlerde bulunması
zamanla bağlılarını yönlendirici ve rüyalar üzerinden onlara mesaj verici bir boyut
kazanmıştır. Nitekim bağlılarına, Hz. Peygamber’den geldiği söylenen talimatla örgüt
propagandası kapsamında sosyal medyada kampanyalar yaptırılmıştır. Örgüt mensupları,
görülüp görülmediği dahi bilinmeyen rüyalarla bir takım eylemlerde bulunmaya
yönlendirilmiştir. Bu tutumun yakın tarihte ülkemize ne tür felaketler yaşattığı apa-
çık ortadadır.