Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

HZ. PEYGAMBER İZMİR'DE

09.07.1979 tarihinde İzmir Hisar Camii’nde yaptığı konuşmada Hz. Peygamber’in defalarca
İzmir’de bulunduğunu iddia etmektedir:

“…Gün be gün mefhar-i mevcudat efendimiz mescitlerimize
teşrif buyuruyor, gelecekten ne haber? diyor… ben bu mevzuda
meseleyi objektiften alıp, indi ve enfüsi hüviyete büründürmek
suretiyle size arz etmek istemiyorum. Ama belki 100 kere
var ki kalbi aydın ve içi duru kimselerin âlem-i menâmında
belki de bazılarının yakazasında ‘ben İzmir’e gidiyorum, bir
oradaki havaya bakacağım’ dediğini duydular kâinatın fahrının.
‘Anadolu’da bana ihtiyaç var, geziye çıktım’ dediğini duydular
fahri kâinat efendimizin. Sizin camilerinize geliyor, seccadelere
yüzlerini koyan gençlerinize bakıyor, yaşlılarınızın aşk heyecanını
yokluyor, cemaatinin kıvama gelip gelmediğine bakıyor… Mefhar-i
mevcudat efendimiz vaziyetinize bakıyor, ben o bezmde o
âlemde hüküm verme selahiyetine haiz değilim, onun bir kıtmiri
olabilirsem kendimi talihli sayacağım… Fahri kâinat efendimiz
bizi bu hava ve ubudiyet içinde yokluyor inanın buna. Ehli keşif
ve ehli müşahedenin müşahedesiyle yokluyor…”

29.06.1980 tarihinde Yozgat’ta yaptığı konuşmasında bu ziyaretin amacının teftiş olduğunu
ileri sürmektedir.

“…bir camide Allah rızası için imamlık yapan bir kardeşimizdir.
Bana yazdığı mektupta, hatta geldiğinde de şifahi olarak anlattı,
dedi ki: Fahr-i kâinat efendimiz bulunduğum yere gelmişti,
gördüm. Eteklerim mücevherlerle doldu, öylesine sevindim ki,
ne yapacağımı bilemiyordum, ortalık aydınlanmıştı, içlere bir
inşirah doğmuştu, sanki cennete girmiş gibi rahat hissediyorduk,
dedim ki: Ya Resûlallah! Şeref kudûm buyurdunuz. Buyurdular ki:
“Yeryüzünü teftiş ediyorum. Ümmet-i Muhammed aleyhissalatu
vesselama hayat nefh edecek yeni ordusunu, gençler ordusunu
teftiş ediyorum, buradan da dedi ki İzmir’e gideceğim…”

Yukarıdaki pasajlarda kısaca şunlar iddia edilmektedir:

1. Hz. Peygamber defalarca İzmir’e gitmiştir.

2. Hz. Peygamber, yeni ordusunu(!) düzenli olarak teftiş etmektedir.

Yukarıdaki iddiaya göre Resûl-i Ekrem birçok kimsenin rüyasına girmekte veya uyanıkken
onlara görünmekte, Gülen cemaatinin bulunduğu yerleri sık sık ziyaret etmekte,
yeni ordusunun(!) olgunlaşıp olgunlaşmadığını kontrol etmektedir. Özellikle bu hareketin
kuruluş merkezi olan İzmir’i ve Anadolu’nun bazı bölgelerini bu amaçla teftiş etmektedir.
Böylelikle yapı mensuplarının her hareketinin bizzat Hz. Peygamber tarafından
kontrol edildiği imajı verilerek hem aykırı söylemlerin önüne geçilmekte hem de örgüt
içerisinde mutlak itaat kültürü oluşturulmaktadır.
İslam’ın temel metinlerinin asla onaylamayacağı bu iddialar, aynı zamanda akl-ı selime
de aykırıdır. İslam âlimlerinin beyanına göre, vefatından sonra Hz. Peygamber de
dâhil herhangi bir kimsenin tasarrufunun devam ettiğini ve dünyada dolaştığını iddia
etmek kişinin imanını zedeler.