Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

MELEKLERLE GÖRÜŞME İDDIALARI

1.GÜLEN'İN MELEKLERLE GÖRÜŞME İDDİASI

Allah ve Hz. Peygamber’le sürekli irtibat halinde olduğunu iddia eden Gülen için melek
ve cinlerle görüşebilme de artık rutin hadiselerdendir. Bu durum sadece kendisi için
değil bağlıları için de sıradanlaşmıştır. Aşağıda bunun en bariz örnekleri yer almaktadır:

“…Desem ki size, ben her gün bir tane cinle görüşüyorum desem
yalan söylemiş olmam. İçinizde vardır böyle bin tane. Melaike-i
kiramla görüşen bir sürü insan vardır, desem yalan söylemiş
olmam. Bir mümin cemaati içinde olur bu kadar. Resûl-i Ekrem
aleyhi salatu ve’s-selamın ruhaniyeti ile çok defa benim telakim
oluyor dese insan, yalan söylemiş olmaz…”

03.03.1978 tarihinde yaptığı “Melekut Alemi” başlıklı konuşmasında söylemini daha
da ileri götürerek meleklerin Hıristiyanların nazarında da temessül edeceğini şu sözleriyle
iddia etmektedir:

“…İçimizden bir kısmımız kalbinde onlarla sohbet ederler,
bazılarımızın nazarında onlar temessül ederler. Bazen ruhaniler
görünür bazen de cinler görünür. Bilim yanlışlıkla bunları başka
şekilde izah edebilir… Melekler hatta Hıristiyanların nazarında
dahi temessül ederler. Çok aziz ve şerif kimseler bunlarla
görüşürler. Tevatür derecesine gelmiş bu meseleyi..”

Melekler; insanlar ve cinlerden farklı yaratılan, duyularla algılanamayan, Allah’ın ve El-
çisi’nin bildirmesi ile hakkında bilgi edinilen nurani varlıklardır. Âlemin görünen (şehadet)
tarafında değil, görünmeyen (gayb) tarafında yer alan meleklerin, insan suretinde
görünmesi olağanüstü bir durum olduğundan, böyle bir olay basit bir hâdise gibi sunulamaz.
Dolayısıyla sıradışı bir durum arz eden meleklerin beşerle görüşmelerinin sı-
radan bir hâdise olarak aktarılması inanç esaslarına aykırı olmasının yanı sıra istismara
da kapı aralamaktadır. Kaldı ki meleğin beşer suretinde Hz. Meryem’e göründüğünü
haber veren “Biz ona (Meryem’e) ruhumuzu (Cebrâil) gönderdik. Cebrâil ona tastamam
bir insan suretinde göründü” (Meryem, 19/17) âyeti ile Cebrâil’in insan suretinde
Hz. Peygamber’e gelip ona birtakım sorular sormasını ihtiva eden Cibrîl hadisi (Müslim,
Îmân, 1) bu görüşmelerin olağanüstü bir nitelik taşıdığını göstermektedir.

Kur'an-ı Kerim’de meleklerin Kadir gecesinde yeryüzüne fevc fevc şafak vaktine kadar indikleri
anlatılmasına rağmen onların insanlarla görüşmesinden ve konuşmasından söz edilmemesi
de bu durumun istisnai oluşunu göstermektedir. (Kadir, 97/4)
Melek ve cinlerle görüşme beyanlarının, muhatapların zihinlerini ele geçirip iradelerini
teslim almak için kullanıldığı anlaşılmaktadır. En başta Gülen olmak üzere örgütten pek
çok kişinin meleklerle görüştüğü şeklinde bir şayianın bilinçli bir şekilde yayılması, örgüt
mensuplarının motivasyonunu artırma ve yapıya yeni eleman devşirmenin bir aracı
olarak kullanılmaktadır. Ayrıca Gülen’in yukarıdaki ifadelerinde, meleklerle ve cinlerle
görüşmenin, kendisi için sıradan bir hâdise olarak sunulduğu anlaşılmaktadır. Böylece
müntesipleri, sürekli meleklerle, cinlerle görüşebilen hatta bunun da ötesinde, kendi
bağlılarının sözde olağanüstülüklerine, gizli hallerine de muttali olan bir lidere tabi olduklarına
inandırılmaktadır.