Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından halkı bilgilendirmek ve din üzerinden yapılabilecek istismarlara karşı bilinç oluşturmak amacıyla FETÖ'nün din anlayışını bizzat kendi kaynaklarından tespit etmek amacıyla Kendi Dilinden FETÖ - Örgütlü Bir Din İstismarı Raporu hazırlanmıştır. 

C. “…SAKALINI TIRAŞ ETMİŞ BİR PEYGAMBER…”

Rüyalar üzerinden müntesiplerine mesaj vermeye devam eden Gülen, Ölümsüzlük İksiri adlı kitabında rüyada Hz. Peygamber’in şemail-i şerifinden farklı görüldüğünü iddia etmiş ve buna gerekçe olarak Efendimizin hüzünlü olmasını ileri sürmüştür: “Mühim işleri omzunda taşıyan bir zata iki cihan serveri Efendimiz gözleri yaşlı ve sakalını tıraş etmiş olarak mahzun bir çehreyle zuhur edebilir. ‘Bunun manası Allahu a’lem şudur; O zatın, dolayısıyla da davasının başına gelecek bir bâdireden ötürü hakikat-i Muhammediyye (a.s.) müteessir olduğundan şanı yüce Nebi kendi şekli hakikisinin dışında görülmüş ve bir bakıma o işi teessürle karşıladığını ifade buyurmuştur.”(Gülen, Ölümsüzlük İksiri (Kırık Testi, 7), Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, İstanbul 2007, s. 233.) Gülen, 27.01.1991 tarihinde İzmir Şadırvan Camii’nde yaptığı konuşmasında da Hz. Peygamber’in, kâh Gülen bağlılarını görmekten büyük sevinç duyduğunu kâh onlara olan üzüntüsünden arş-ı Rahman’ı titretecek kadar sızladığını şu ifadeleriyle dile getirmiştir: “Hz. Peygamber sizin tekevvününüzü görünce seviniyor, yer yer saflarınız arasında O’nu görenler naklediyor diyor. Biri anlatıyor; Peygamberimizin ‘başında siyah sarık vardı, sakalını tıraş etmişti’ böyle görmüş. Sizin içinize gelirken beyaz sarıkla geliyor. Bir gün Peygamber sizin için, bizim için sızlamış arş-ı Rahman’ı ihtizaza getirmişti.” (Sadirvan-5 (Allah’ın Engin Rahmeti), dk. 1.08 vd.).

Hz. Peygamber’in (s.a.s.) rüyada görülmesi hususunda ilim geleneğimizde tercih edilen görüş, O’nun rüyada ancak aslî şemâili yani kendi gerçek dış görünüş ve özellikleriyle görüleceğidir. Nitekim rüyasında Allah Resûlü’nü gördüğünü iddia eden bir kimseye sahabeden Abdullâh b. Abbâs, gördüğü şahsın özelliklerini sorma gereği duymuş, rüya gören kişinin anlatımının Hz. Peygamber’in dış görünümüne uygun düştüğünü anlayınca “Doğru, sen gerçekten Allah Resûlü’nü (s.a.s.) görmüşsün” diye onay vermiştir. (bk. Hâkim, Müstedrek, IV, 393) İmam Buhârî kendi hocalarının “Peygamber’i rüyada görmek, kişinin onu ancak hayatında aslî sureti üzere görmesi durumunda mümkün olabilir.” görüşünü benimsediklerini nakleder. (Buhârî, Ta‘bir, 10) Dolayısıyla Hz. Peygamber’i hayatta görmemiş ve O’nun gerçek suret ve şemailini bilmeyen kişinin rüya da Hz. Peygamber’i gördüğünü iddia etmesi bir gerçeğe tekabül etmez. Efendimizin, aslî suretinin dışında tıraşlı olarak veya o dönemde bulunmayan birtakım giysilerle görülmesi ise bu rüyanın tamamen gerçek dışı olduğunun göstergesidir. (Mustafa el-Arusî, Netâic, II, 326) Dolayısıyla burada ya yalan rüya anlatan ya da şeytanın oyuncağı olmuş bir kişilik söz konusudur. Yukarıdaki ifadelerde görüldüğü üzere Gülen, ispatı mümkün olmayan kimliksiz rüyalar aracılığıyla örgüt mensupları üzerinde etki oluşturmaya gayret etmektedir. Öte yandan rüyada Hz. Peygamber’in, başka toplulukların yanına siyah sarıkla giderken Gülen taraftarlarının yanına beyaz sarık giyerek gittiğinin söylenmesi onlara seçilmiş ve kutsi topluluk(!) payesi vermeyi amaçlamaktadır.