Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

ALLAH CEMAATİ(!)

29.06.1980 tarihinde Yozgat’ta yaptığı bir konuşmasında Gülen, bağlıları hakkında
şöyle demektedir:

“…Hz. Muhammed (s.a.s.) yeniden bir Allah cemaatini teftiş
ediyor. Bütün bunlar, bizim yeniden bir var olma ve dirilme
yoluna girdiğimizin emaresidir. Bütün bunlar, geleceğin çok farklı
olmasının emaresidir. Bütün bunlar, yeryüzünde ictimai coğrafyanın
ileride değişmesinin emaresidir. Ama bütün bunların olması, kendi
içinde bir kısım şartlara bağlıdır… Hakkın taraftarları, kendilerine
düşen vazifeyi yapmalıdırlar” 

Gülen’in, kendine bağlı insanları “Allah cemaati” olarak nitelendirerek bu yapının Hz.
Peygamber tarafından teftiş edildiğini ifade etmesi, kendi cemaatine bir kutsiyet atfettiğini,
söz konusu yapıya bağlılığın Allah’a bağlılık anlamına geldiğini, böylece bağlılarını
ayrıcalıklı bir konuma yerleştirdiğini göstermektedir.

Bu söylemiyle mensuplarının kendine bağlılığını artırmayı hedefleyen Gülen, Allah’ı ve
peygamberi istismar etmekte, insanları Allah ve Hz. Peygamber’in adıyla aldatmaktadır.
Böyle davrananlarla ilgili Allah Teala mümin kullarını “…O çok aldatıcı da, Allah ile
sizi aldatmasın.” (Fatır, 35/5) buyurmak suretiyle uyarmaktadır. Peygamberimiz (s.a.s.)
de muhtelif hadislerinde; kıyamet günü, Allah’ın kendileriyle konuşmayacağı, yüzlerine
rahmet nazarıyla bakmayacağı ve kendilerine azap edeceği kimselerin çeşitli dünyevî
çıkarlar için insanları Allah’ın adını anarak aldatanlar olduğunu bildirmektedir.