Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından halkı bilgilendirmek ve din üzerinden yapılabilecek istismarlara karşı bilinç oluşturmak amacıyla FETÖ'nün din anlayışını bizzat kendi kaynaklarından tespit etmek amacıyla Kendi Dilinden FETÖ - Örgütlü Bir Din İstismarı Raporu hazırlanmıştır. 

3. Bölüm 

G. DIYALOG FAALIYETLERI KAPSAMINDA “HZ. PEYGAMBER’E RAĞMEN HZ. PEYGAMBER İÇIN” BIR ŞEYLER YAPMAK

“Bam Teli” adlı konuşmalarından birinde Gülen, dinlerarası diyalog ve Türkiye’de yapılan misyonerlik faaliyetleri bağlamında kendisine sorulan bir soruya cevap verirken İslam itikadına aykırı bir şekilde Hz. Peygamber’e rağmen onun için bir şeyler yaptığını anlatmaktadır: “Yani o mevzuda ben içim kanaya kanaya yani içime böyle kan damlıyor gibi Efendimizin hakkını vermediğim yerler olmuştur. Veremediğim yerler. Ama ben kendi içimden demişimdir ki; bunu senin için yapıyorum. Ben kendim orada estirdiğim o demokratik hava içinde seni anlatma fırsatını bulacağım. Onun için senin için yine sana rağmen bir şeyler yapıyorum ben burada. Bu bir niyettir yani. İnsan niyetiyle kurtulur.” (17-Sesli Sohbetler-4 / Bamteli_31-40 (Kendi degerlerimiz) / 33_01-Hosgorunun çerçevesi ve diyalog; dk. 13:27 - 14:17)

Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de Hz. Peygamber’e itaatin kendisine itaat anlamına geldiğini “Kim peygambere itaat ederse, Allah’a itaat etmiş olur.” (Nisa, 4/80) âyetiyle belirtmiştir. Allah’ın rızasını kazanmak Kutlu Elçi’nin emrettiklerini yapmak nehyettiklerinden kaçınmakla mümkündür. Nitekim âyet-i kerimede “De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok ba- ğışlayandır, çok merhamet edendir.” (Âl-i İmran, 3/31) buyurulmaktadır. Dolayısıyla Hz. Peygamber’e rağmen din adına bir şey yapmaktan bahsetmek mümkün değildir. Çünkü Kur’an-ı Kerim, Hz. Peygamber’e (s.a.s.) kayıtsız şartsız teslimiyetin, imanın bir gereği olduğunu haber vermektedir. (Ahzâb 33/36; Nisâ 4/80)

Gülen’in bu ifadelerinden, kendi gizli emellerini gerçekleştirmek için yaptığı yanlış işleri Hz. Peygamber adına yaptığını söyleyerek onu istismar ettiği anlaşılmaktadır. Dinlerarası diyalog bağlamında kelime-i tevhidin “Muhammedün Resûlullâh” kısmının göz ardı edilmesi de “Hz. Peygamber’e rağmen Hz. Peygamber için” yapılan bir şey olsa gerek.(!) Nitekim gayr-i müslimlerle diyalog yapılırken duruma göre Hz. Peygamber’in peygamberliğinin gündeme getirilmemesini tavsiye eden (Gülen, Prizma 1, s. 33) Gülen, yine aynı yüce gayeye hizmet etmiş olmalıdır.(!)