Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

ULURLARARASI ÖRGÜTLENMEYİ BİZZAT HZ. PEYGAMBER'İN YAPTIĞI İDDİASI

3 Haziran 1990 tarihinde Erzurum Ulu Camii’nde yaptığı konuşma şöyledir:

“…Arkadaşlarımız turistik mahiyette gidip nabız yoklamak
istediler. Birkaç arkadaş, oraya gitmeden evvel, daha onlar
gitmeden, adeta gittikleri her eve Efendimiz daha evvelden
gitmiş, “arkadaşlar gelecek demiş buraya.” Gelip, anlattılar bize.
Ve gidenler; “sizi rüyada gördük, aynen sizlerdiniz” demişler.
Hiç de az olmadı. Arkadaşların bu mevzuda anlattıkları, hiç de az
değildi. Demek, sizden bir şey bekleyen insanlar var. O zaman siz,
manen çok çalımlı, çok çaplı olacaksınız.”

Örgütün uluslararası bir hüviyet kazanmaya başlamasıyla birlikte Hz. Peygamber’in
(s.a.s.) istismarının daha da genişlediğine şahit olmaktayız. Bu sefer Hz. Peygamber
cemaat mensuplarının gidip eğitim kurumları açacakları ülkelerde ön hazırlık yapmaktadır.
Kuşkusuz bu tür söylemler, her aşamada Resûl-i Ekrem’i istismara devam edildiğini
göstermektedir. Yukarıdaki ifadeler, Hz. Peygamber’in (s.a.s.) vefatından sonra
tasarrufta bulunduğu, başka insanların onunla iletişim hâline geçerek onu tanıyabildi-
ği, Resûl-i Ekrem’in çeşitli mekânlara gelecek olan kişileri önceden haber verdiği gibi
her biri İslam itikadı açısından problem taşıyan iddialar içermektedir. Hz. Peygamber’in
(s.a.s.) gaybe ilişkin bilgi sahibi olduğu zannını taşıyanlara verilecek cevap, bizzat ayet-i
kerimelerle ifade edilmiştir: “De ki: Ben kendim için, Allah’ın dilediği dışında ne bir
fayda elde edebilirim ne de zarardan kurtulabilirim. Eğer gaybı biliyor olsaydım elbette
bundan çok faydalanırdım, başıma kötülük de gelmezdi. Ben yalnızca inanan
kimseler için uyarıcı ve müjdeleyiciyim.”