Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

GÜLEN CEMAATİNİN NURU CEHENNEMİN ALEVLERİNİ SÖNDÜRÜYOR

19.10.1976 yılında Menemen’de yaptığı bir konuşmada şöyle demektedir:

“…İşte bu aziz güruh, cehennemin üzerinden geçerken dahi
cehennemin alevlerini söndürecek nurları…”

Gülen, kendi örgüt mensupları ile ilgili iltifatlarındaki çıtayı biraz daha yükseltmekte ve
onların nurlarının, cehennem alevlerini söndüreceğini ileri sürmektedir. Bu tarz bir söylem
kesinlikle Kur’an ve Sünnet’e aykırıdır. Bu bir din istismarıdır. Sadece Allah’ın bileceği
gaybi konularda konuşmak ve insanları aldatmak, iman açısından problemlidir.
Hz. Peygamber bile sürekli cehennem azabından Allah’a sığınmakta ve dua etmeyi
ümmetine sürekli tavsiye etmektedir. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulur: “İçinizden,
oraya varmayacak hiçbir kimse yoktur. Bu, rabbinin kesinleşmiş bir hükmüdür. Sonra
biz kötülükten sakınanları (cehennemden) esirgeriz; zalimleri de diz üstü çökmüş
olarak orada bırakırız.” (Meryem, 19/71-72). Bu ayetin tefsiri ile ilgili hadis-i şeriflerde; sı-
rat köprüsünden geçerken insanların cehennemi göreceği, günahkârların ve kâfirlerin
daha geçemeden cehenneme düşeceği nakledilmektedir. İlk dönem âlimleri de bu
ayetteki haberden dolayı sürekli endişe duymuş ve insanları uyarmışlardır. Hatta Abdullah
b. Mübârek’in Hasan el-Basrî’den naklettiğine göre, bir kişi kardeşine, “Cehenneme
uğrayacağın haberi sana ulaştı mı?” diye sordu. O “Evet” dedi. “Peki oradan çı-
kacağın/kurtulacağın haberi ulaştı mı?” diye tekrar sordu. Diğeri: “Hayır” deyince ona,
“Öyleyse niye bu kadar çok gülüyor/seviniyorsun?” dedi.

CENNETE GİRMEK İÇİN BİLE GÜLEN'DEN İZİN ALMAKTIR

Fasıldan Fasıla 1 adlı kitabında Gülen, sadece dünyevî değil, uhrevî işlerde de müntesiplerinden
mutlak sadakat ve teslimiyet istediğini şu ifadeleriyle ortaya koymaktadır:

“Sadakat maddî-manevî füyûzât hislerinden fedakârlıkta bulunmak
demektir. Bu da “neden, niçin?” demeden gösterilen hedefe
yürümeyi gerektirir. “Neden?” diye sormak sadakat ruhunu zedeler.
Bu çerçevede sadık iseniz: 1. Arzunuz ve görüşünüz sorulursa,
anlatırsınız. Yoksa teslim olursunuz. 2. Hedefe yürürken, cenneti
gösterip de “İşte cennet, girin” deseler, “Hayır, görüşmem lazım”
demelisiniz. 3. “Şu noktaya gelirsen cehennemden kurtulacaksın”
dediklerinde de “cehennemden kurtulmak büyük bir şeydir ama
yine görüşmem lâzım” karşılığını vermelisiniz.”