Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

ŞİZOFRENİYİ CİNLERLE İRTİBATLANDIRMA

Gülen cinlerle ilgili bir konuşmasında cinlerin, habis ruhların şizofreniye yol açabileceklerini
şu sözleriyle ifade etmektedir:

“…mümkündür şizofreni de damarın içine yine cinler dolsun ve
bozsunlar onun muvazenesini, bozsunlar. Sinir sistemini harab
etsinler, bazen çıldırtsınlar, bazen de muvazeneli tutsunlar…”

İslamî kaynaklarda cinlerin damarlara girip hastalıklara sebep olduğu yönünde bir bilgi
bulunmamaktadır. Aksine onların zararlarının insanları aldatmak ve kötülüğe teşvik
etmek suretiyle olduğu belirtilmektedir. Sosyal ve psikolojik nedenler yanında bazı genetik
ve fizyolojik sebeplere de bağlı olarak zuhur edebilen akıl ve ruh hastalıklarının
cinlerle irtibatlandırılması modern bilime de ters düşmektedir. Diğer taraftan böyle bir
düşünce tarzı, Orta Çağ Hristiyanlığındaki akıl hastalarının içine cin girdiği kabulüyle
paralellik arz etmektedir.