Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nda alınan kararla 693 ve 694 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete’de yayımlandı. 693 sayılı KHK ile terör örgütleriyle irtibatı olduğu gerekçesiyle 928 kamu görevlisinin devlet ile ilişkisi kesildi. Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre çoğu kayyum atanan yerel yönetimlerde görevli 166 belediye çalışanı da ihraç edildi.

693 SAYILI KHK

1- YENİ İHRAÇLAR

İhraç edilenlerden 120’sini akademik personel oluşturdu. Bunlar arasında 9 profesör yer aldı. “Barış Bildirisi” imzacısı akademisyenleri üniversiteden uzaklaştırdığı gerekçesiyle tepki çeken, hakkındaki FETÖ soruşturması nedeniyle de Ege Üniversitesi Rektörlüğü görevinden alınan Prof. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun da dünkü KHK ile ihraç edilenler arasında yer aldı.

KHK’ya göre kamu görevinden çıkartılanların, mahkûmiyet kararı aranmaksızın rütbe ve/veya memuriyetleri alınacak. Bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecek olan bu kişilerin silah ruhsatları iptal edilecek. Pasaportları iptal edilecek bu kişiler; varsa oturdukları kamu konutları veya lojmanlarını 15 gün içinde tahliye edecek. Bu kişiler büyükelçi, vali gibi unvanlarını da kullanamayacak.

GÖREVE İADE

KHK ile daha önce ihraç edilen 57 devlet memurunun kamuya iadesi sağlandı. AK Parti Antalya Milletvekili Hüseyin Samani’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde mimar kadrosuyla çalışırken 14 Temmuz’da çıkartılan KHK ile ihraç edilen kızı Betül Gökay Samani, dün yayımlanan KHK ile 43 gün sonra göreve iade edildi. Milletvekili Samani, kızının ihracının ardından, “Kızım karardan bir gün önce ikinci bebeğini doğuracağı gerekçesiyle belediyeden ayrılmıştı. Görevinden ayrılmış birini ihraç etmiş oldular. Kızım hiçbir suça karışmadı ve FETÖ ile hiçbir bağlantısı olmadı. İlgili makamlara itirazlarımızı yapacağız” demişti.

2- RÜTBELERİ İPTAL

TSK’dan emekliye sevk edilen, kendi emekli olan veya istifa eden subaylardan; terör örgütleri ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle Hava Kuvvetleri’nden emekli 10 tuğgeneralin rütbeleri alındı, emekli kimlikleri iptal edildi.

İADE EDİLEN RÜTBELER

Rütbeleri alınmış emekli 3 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin rütbeleri iade edildi.

3- DİHA KAPATILDI

3 dernek, 2 gazete ve terör örgütü PKK’ya yakınlığı iddiasıyla Dicle Medya Haber Ajansı kapatıldı.

TEKRAR AÇILDILAR

Daha önce faaliyeti durdurulan bir sağlık merkezi, radyo ile bir vakfın yeniden açılmasına hükmedildi.

4- İKİ BELDE İLÇE OLDU

Aksaray’ın Sultanhanı ile Artvin’in Hopa İlçesi’ne bağlı Kemalpaşa beldeleri ilçe yapıldı.

AÇILAN VE KAPATILAN KURUMLAR

Yeni KHK ile Mavi Derneği (Batman), Kuran Sevenler Derneği (Antalya), Antalya Çağlayan Lisesi Mezunları Derneği, Rojeva Medya gazetesi (Diyarbakır), Gazete Şujin (Diyarbakır) ve Dicle Medya Haber Ajansı (Diyarbakır) kapatıldı. Daha önce yayımlanan KHK’lar ile kapatılan, Radyo 59, Özel Donegen Genetik Hastalıkları Tanı Merkezi (İstanbul) ile Mahmudiye Sosyal Yardım ve Eğitim Vakfı’nın (Gaziantep) yeniden açılmasına izin verildi.

KHK 667 İLE BAŞLADI

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 23 Temmuz 2016’da ilk çıkartılan 667 sayılı KHK ile FETÖ üyeliği gerekçesiyle kamudan ihraçlar başlamıştı. Bir yılı aşkın sürede toplam 27 KHK çıkartıldı. Bu KHK’ların önemli bir bölümünde ihraç kararlarına yer verildi. 667 sayılı KHK’dan bu yana kamudan ihraç edilenlerin sayısı 110 bine yaklaştı.

GÖREVDEN ALINDIĞINDA MECLİS BAŞKANI KAHRAMAN RESMİ MEKTUP YAZMIŞTI

İhraç edilen isimler arasında bir dönem TBMM Genel Sekreter Yardımcılığı da yapan ve 1992’den bu yana TBMM’de çalışan Muhammed Bozdağ bulunuyor. Daha önce Samanyolu TV’de program yapan, kitap yazan ve kendisini kişisel gelişim uzmanı olarak tanıtan Bozdağ, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından genel sekreter yardımcılığı görevinden alınmıştı. TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Bozdağ’a “Bürokraside olağan görev değişiklikleri çerçevesinde bir kadro değişikliği planlaması içinde olduğumdan, sizin bundan sonra TBMM Başkan Müşaviri olarak göreve devam etmenizi arzu ediyorum. Şurasının bilinmesini isterim ki, yaşanan bu görev değişikliğinizin, darbe teşebbüsü sonrası yapılan el çektirmelerle alakası yoktur. Yaşanan güncel durum içerisinde hakkınızla ilgili arada böyle bir irtibat kurulmasını istemeyeceğim için bunu yazılı kaleme aldım. Ülkemizin bir daha böyle bir badire yaşamaması dileğiyle hayırlı günler ve başarılar dilerim” şeklinde resmi yazı göndermişti.

KHK’lar Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 15 Ağustos’ta toplanan Bakanlar Kurulu’nca hazırlandı

694 SAYILI KHK

MİT, CUMHURBAŞKANI’NA BAĞLANDI

1- 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Cumhurbaşkanı’na bağlandı. Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre 15 Temmuz darbe girişiminin önceden haber alınamamasını, “TSK’da istihbarat toplama yetkimiz yok” gerekçesiyle açıklayan MİT’e son KHK ile önemli yetkiler verildi. KHK ile MİT Müsteşarı hakkında soruşturma yapılması ve müsteşarın tanık olarak dinlenmesi de Cumhurbaşkanı’nın iznine bağlandı. 694 sayılı KHK ile MİT’e ilişkin yapılan düzenlemeler şöyle:

- BAŞKANLIK EDECEK

MİT, Cumhurbaşkanı’na bağlanırken daha önce MİT Müsteşarı’nın başkanlığını yürüttüğü Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu’na (MİKK), Cumhurbaşkanı başkanlık edecek.

- MİKK ’İN GÖREVLERİ

MİKK, bakanlıklarla diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, belirtilen görevlerini ve yükümlülüklerini yerine getirmesiyle ilgili koordinasyonu sağlayacak, istihbarat çalışmalarının yönetilmesinde temel görüşleri oluşturacak ve uygulamayı belirleyecek. Kurulun sekretarya hizmetleri MİT tarafından yürütülecek.

MİKK üyelerinin ayrıntılı görev ve yetkileriyle çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenecek.

- MİT PERSONELİ

MİT Müsteşarlığı’nda görevlendirilecek subay, astsubay, sivil memur, uzman erbaş, erbaş ve erlerin sınıf, rütbe, unvan ve miktarları her yıl ihtiyaca göre, ilgili kurumlar ve MİT Müsteşarlığı’nca ortak tespit edilecek. Bu kapsamda görevlendirilecek subay, astsubay, sivil memur, uzman erbaş, erbaş ve erler, ilgisine göre İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı veya Genelkurmay Başkanlığı’nca teklif edilecek. Bunların görevlendirilmesine MİT Müsteşarlığı’nca karar verilecek, teşkilat içinde görevlendirilmeleri, bölge değiştirmeleri, ihtisas ve ihtiyaca göre MİT tarafından yapılacak. MİT Müsteşarlığı’nda görevlendirileceklere ilişkin TSK Personel Kanunu ve diğer mevzuatta öngörülen izin, onay ve benzeri şartlar aranmayacak.

- GİZLİLİK

MİT personelinin kimliğinin gizlenmesi amacıyla personele ilişkin özlük ve sosyal güvenlik haklarının tespitinde MİT Müsteşarlığı kayıtlarının esas alınması hükme bağlandı. Buna ilişkin usul ve esaslar Sosyal Güvenlik Kurumu ile MİT Müsteşarlığı tarafından müştereken hazırlanan ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan yönetmelikle belirlenecek.

- BEĞENİLMEYEN

MİT’in fiili kadrosuna dahil personelden, teşkilatın özelliği ve hizmetin gerekli kıldığı şart ve vasıflar göz önüne alınarak teşkilata intibak edemedikleri üstlerince tescil edilenler, başka bir kurum veya kuruluşa naklen atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığı’na (DPB) bildirilecek. 10 gün içinde atama işlemleri tamamlanarak ilgili personelin MİT ile ilişiği kesilecek.

- SORUŞTURMA İZNİ

MİT Müsteşarı hakkında soruşturma yapılması Cumhurbaşkanı’nın iznine bağlı olacak. Soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi kararlarına karşı 10 gün içinde Danıştay Birinci Dairesi’ne itiraz edilebilecek. İzin verilmesi üzerine soruşturma Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yapılacak. İddianame hazırlanması halinde kovuşturma, Yargıtay ilgili ceza dairesince yapılacak.

- TANIKLIK İÇİN DE İZİN

Devletin çıkarlarının veya görevin gizliliğinin zorunlu kıldığı hallerde MİT mensuplarının ve MİT’te görev yapmış olanların tanıklığı MİT Müsteşarı’nın, MİT Müsteşarı’nın tanıklığı ise Cumhurbaşkanı’nın iznine bağlı olacak.

- TSK’DA İSTİHBARAT

Milli Savunma Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında görev yapan personele ilişkin istihbarat hizmetleri MİT Müsteşarlığı tarafından yürütülecek. MİT, istihbarat istihsaline yönelik faaliyetleri veya güvenlik soruşturması kapsamında, Bakanlık ve TSK personeli hakkında kıt’a içinde veya dışında her türlü araştırma yapabilecek. Buna ilişkin usul ve esaslar ile söz konusu hizmetlerin yerine getirilmesinde diğer kurum ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları MİT tarafından hazırlanarak Cumhurbaşkanı onayıyla yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenecek.

 

GENERALLERE JET TERFİ İMKÂNI

2- Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre General, amiral ve albayların üst rütbelere daha hızlı çıkabilmesinin yolu KHK ile açıldı. OHAL kapsamında çıkartılan 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de (KHK) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeliyle ilgili düzenlemeye göre albaylar ve rütbe bekleme süresi üç yıldan az olan general ve amiraller, rütbe bekleme süresine bakılmaksızın ve sicil şartı aranmaksızın, Başbakan’ın kararıyla YAŞ değerlendirmesine alınabilecek. Bunlardan terfi ettirilenlerle kadrosuzluktan emekli edilenler rütbe bekleme sürelerini tamamlamış sayılacak. Diğer düzenlemeler ise şöyle;

- HASTANEDE ASKERLİK

Tıp mezunu yedeksubaylar, ihtiyaç halinde, askerlik hizmetlerini devlet hastanelerinde tamamlayabilecek.

- SORUMLULUK BÖLGESİ

Polis ve jandarma sorumluluk alanlarını, mülki amirler, jandarma ve emniyet yetkililerinin oluşturacağı komisyon belirleyecek.

- PİLOTLARA DAVET

2012’de pilotların zorunlu hizmet süresi düşürülmüştü. Bu haktan faydalanarak TSK’dan ayrılan pilotlar yeniden subaylığa alınıp, emsallerinin bulunduğu rütbelere terfi ettirilebilecek.

- SUBAYLIĞA GEÇİŞ

4. hizmet yılını tamamlamış ve 10. hizmet yılını bitirmemiş olan astsubaylara subaylığa geçiş sınavına müracaat hakkı verilecek.

 

EMNİYETE 29 BİN KADRO

3- Güvenlik korucuları ile gönüllü korucuların avukatlık giderleri valilikler tarafından karşılanacak.

- KHK ile 8 Özel Harekât müdürü kadrosu ihdas edildi.

- Emniyet Genel Müdürlüğü’nde 20 bini polis memuru, 7 bin 500’ü çarşı ve mahalle bekçisi, bin 500 komiser muavini olmak üzere toplam 29 bin 8 kadro ihdas edildi.

- Toplam kontenjanın yüzde 20’sini aşmamak kaydıyla önlisans mezunları polis eğitim merkezlerine alınabilecek.

- Şehit aileleri ile gaziler devlet lojmanlarında 10 yıl daha kira alınmaksızın ikamet edebilecek. Bu imkândan yararlanmayanların kira bedelleri 10 yıl devlet tarafından karşılanacak.

4- EĞİTİM

- Herhangi bir suçtan mahkûm olmuş ya da soruşturma geçirenler ile terör örgütlerine ya da Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakı olanlar yurt görevlisi ya da kurucusu olamayacak.

- Ortaokul ile ortaöğrenim öğrencilerine barınma hizmeti veren yurtlar ve benzeri kurumlar ile umuma açık yerler ve alkollü içki satılan yerler arasında en az 100 metre mesafe bulunması gerekecek. Türkiye’deki devlet üniversiteleri, Türkiye Maarif Vakfı’nın önerisi, YÖK’ün olumlu görüşü ve Bakanlar Kurulu kararıyla yurtdışında akademik birimler ve bu kapsamda ihtiyaç duyulan sosyal tesisler kurabilecek.

- Her ne ad altında olursa olsun öğrenci barınma hizmetlerine ilişkin faaliyetlerin, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) alınacak ruhsat olmadan yürütülmesi halinde bu yerler valilikçe kapatılacak.

5- SAĞLIK

- Aile hekimleri her yıl Sağlık Bakanlığı’nca uygun görülmek şartıyla 72 yaşına kadar çalışabilecek.

- Madde bağımlılığı tedavisinden yararlanacak kişiler, 18 yaşını doldurmamış olanlarla, tıbben başkanın bakımına muhtaç olanlar, acil haller, iş kazası ile meslek hastalığından yararlanların kriterleri ile aynı haklara sahip olacak.

 

İADE EDİLENE 3 BÜYÜK İL KAPALI

6- Akademisyenlerden, OHAL Komisyonu'nca göreve iadesine karar verilenler YÖK'e bildirilecek. Bu durumda olan akademisyenlerin atama teklifleri; Ankara, İstanbul ve İzmir illeri dışında ve 2006 yılından sonra kurulan yükseköğretim kurullarına öncelik verilmek kaydıyla, YÖK Başkanlığı tarafından kamu görevinden çıkarıldığı kurum haricinde tespit edilecek yükseköğretim kurumlarından birine önceki kadro ve unvanlarına uygun olarak 15 gün içinde yapılacak.

 

KHK’DAN 3 BİN MAHKûM İÇİN TAHLİYE SÜRPRİZİ ÇIKTI

7- OHAL kapsamında çıkartılan yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yargıda çok önemli düzenlemeler yapıldı. Düzenlemelerde yabancı mahkûm takası ve mahkûma disiplin cezası affı öne çıktı. Takas maddesine göre Türk vatandaşları hariç olmak üzere tutuklu veya hükümlüler ırkı, etnik kökeni, dini, vatandaşlığı nedeniyle cezalandırılmayacağı, işkenceye maruz kalmayacağı gibi güvenceler bulunması kaydıyla milli güvenliğin veya ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde Dışişleri Bakanı’nın talebi, Adalet Bakanı’nın teklifi ve Cumhurbaşkanı’nın onayı ile başka bir ülkeye iade edilebilecek veya başka bir ülkede tutuklu ya da hükümlü bulunanlar ile takas edilebilecek. Mahkûmlara ilişkin madde ise kapalı cezaevindeki hükümlülerin infaz edilen disiplin cezalarının kaldırılması için aranan süre koşulunu, 1 Ağustos 2017’den önceki eylemleriyle sınırlı olmak üzere kaldırıyor. Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre bu düzenleme ile yaklaşık 10 bin hükümlü kapalıdan açık cezaevine ayrılacak. Bunların 3 bini denetimli serbestlik kapsamında hemen tahliye olacak. Terör, darbe ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan hükümlüler düzenlemeden faydalanamayacak.

Yargıya ilişkin diğer düzenlemeler ise ana hatlarıyla şöyle:

- İCRA AYARI

İdari yargının görev alanına giren konularda, ilamsız icra takibi yapılamayacak. İdari yargı alanına giren icra takipleri düşecek, karanın kesinleşmesinin ardından idari yargıda dava açılabilecek.

- KENEVİR

Esrar elde etmek amacıyla kenevir ekenlere 12 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar para cezası verilebilecek. Kenevir ekenleri tespit etmek amacıyla iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması ile teknik araçla izleme yapılabilecek. Uyuşturucu kaçakçılığı suçu için kullanılan araçlara el konulacak ve bu araçlar tasfiye edilecek.

- YASADIŞI BAHİS

Yurtiçindeki veya dışındaki spor müsabakalarıyla ilgili olarak, kanuni yetki olmaksızın bahis ve şans oyunları oynatanlar hakkında taşınmaz, hak ve alacaklara elkoyma, iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması, gizli soruşturmacı görevlendirilmesi ve teknik araçlarla izleme tedbirleri uygulanabilecek.

- BİLİŞİM AYARI

Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçunun bilişim sistemleri kullanılması suretiyle işlenmesi halinde 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile bin günden on bin güne kadar adli para cezası verilecek.

- İNSAN HAKLARI

Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne bağlı faaliyet gösteren İnsan Hakları Daire Başkanlığı Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bireysel başvurulara ilişkin görüşleri ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne açılan davalara ilişkin savunmaları hazırlayacak.

- 6 BİN HÂKİM SAVCI

Adalet Bakanlığı taşra teşkilatlarında 4 bin hâkim ve savcı, 2 bin hâkim adayı kadrosu, merkezde ise bir İnsan Hakları Dairesi Başkanı, 4 daire başkanı kadrosu ihdas edildi. HSK’ya 100 yeni müffettiş kadrosu verildi.

- VEKİLE SORUŞTURMA

Milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yer ağır ceza mahkemesine verildi. Halen devam eden soruşturmalar mahallinde görülmeye devam edecek.

- 7 YIL OLDU

Darbeye teşebbüs suçları ile terör suçlarında azami tutukluluk süresi 5 yıldan 7 yıla çıkarıldı.

- GİZLİ SORUŞTURMACI

Gizli soruşturmacının tanık olarak dinlenmesi gerektiğinde, ses veya görüntüsü değiştirilerek özel ortamda dinlenebilecek.

- ORMANA CEZAEVİ

Ormanlık alanlarda adli hizmet binaları ile ceza infaz kurumlarının inşası ve işletimine imkân tanındı.

- HÂKİM-SAVCIYA SİLAH

Hâkim ve savcıların silah edinmeleri kolaylaştırıldı. Hâkim ve savcılar biri yerli diğeri ithal olmak üzere, KDV ve ÖTV’den muaf, en çok iki adet silah temin edebilecek.

- CEZAEVİ PERSONELİ

Ceza infaz kurumu personeli yıpranma payından yararlanacak.

- ASKERİ CEZAEVLERİ

Askeri yargıdan sonra askeri cezaevleri de kapatıldı.