Genelkurmay sitesinde 24 saat nöbet

27 Nisan Cuma gecesiydi. Genelkurmay'ın internet sitesine saat 23.20 gibi etkileri hâlâ süren ve konuşulan sert bildiri konuldu. Tam bir ay sonra 27 Mayıs'ta yani yine pazar gününün rehavet çöken akşam saatlerinde Genelkurmay'ın sitesindeki 2 F-16 uçağının Türk hava sahasını ihlal ettiği duyurusu ajanslara düştü. Son olarak da, 1 Haziran Cuma gecesi saat 22.15 gibi Kuzey Irak'ta peşmergelerin Türk askerlerine silah çekerek tacizde bulunduğu Türk kamuoyuna ve tüm dünyaya açıklandı. Herüçünündegeldiğisaatleroldukçailginç.Cumagecesi23.20,Pazar18.00veyineCuma22.15.KiminaklınabugünlervesaatlerdeGenelkurmay'ınsitesinebakmakgelirdi. Ama o saatlerde gelen açıklamalarla gündemler değişti. Sadece bu kadarla da değil. Genelkurmay eski Başkanı Em. Org. HilmiÖzkök'ün biyografisinde, 'Başbakana karşı sorumlu' olduğu gibi diğerlerinden farklı olduğu haberi de yine Genelkurmay sitesindeki bilgilerden derlendi. Tabiidurumböyleolunca,bundanböyleTürkiye'ninheranendikkatliizlenmesigerekenwebsayfalarınınbaşındaGenelkurmay'ınsitesiningeldiğigerçeğiortayaçıktı. Bunu yabancılar da hissetmeye başladı. Son olarak, komuta kademesinden önemli bir isim ilginç bir diyalogu aktardı. Bir Büyükelçi gelip bir komutana, 'Bundanböylesizisürekliizlemekzorundaolduğumuzuanladık.Bunedenlehepsitenizitakipetsindiyebirçalışanımızıgörevlendirdik' demiş. Bu soruyu, İstanbul Harp Akademileri'ndeki Uluslararası Sempozyum'da gazeteciler, 'Neden hep internetten de eskisi gibi faks ile değil. Her an açıklama geliyor. Ya atlarsak?' diye oradaki üst düzey askerlere sordular. Onlar da, "Faks ile medya kurumları dahil kimseye fırsat eşitliği olmuyor. Herkes aynı anda objektif şekilde görsün diye bunu yapıyoruz. Buna da devam edeceğiz. Çaresiz sık sık kontrol edeceksiniz'' yanıtını verdiler. Şimdiherkessitedebundansonrakiaçıklamanezamanvehangikonudagelecekdiyetetikte,pardon'tıkta'bekliyor.

Ermeni taarruzu uyarısı

Bir
aranefeslertutulmuştu.Çünkü,AmerikanKongresi'nde24NisanöncesisözdeErmenisoykırımıtasarısınıngeçmesinekesingözlebakılıyordu. Önce Dışişleri Bakanı AbdullahGül ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral YaşarBüyükanıt bu konuyu şubattaki Washington gezilerinde birinci sıraya aldılar. Sonrasında, art arda milletvekili heyetleri ABD'ye çıkarma yaptılar. Sonuç yine de olumsuz ağırlıklı belirsiz görünüyordu. Sonra Türkiye kendi iç kavgalarına dönünce bu sorun da unutuldu. Sanki, tamamen ortadan kalkmış gibi bir hava doğdu. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi NabiŞensoy' a sordum. En başından beri konuyu büyük titizlikle izlediklerini belirterek, daha bu işin kapanmadığı uyarısında bulundu ve şunları söyledi: "ABDKongresibaştaIrakolmaküzerediğerbaşlıklarlameşgul.Türkiye'debugalibaunutuldudeniyor.AmaErmenilobisihiçdeöyledüşünmüyor.Kanımca,tatildöneminedenkgelenyazaylarındanziyadeeylüldeyenidentasarıyıgetirmekiçintaarruzageçecekler.Buiştebirsaniyebilerehavetolmamalı.HerhaftaikigünümüKongre'degeçiriyorum.'' Durum aynen böyle. Türkiye bir kriz patlamadan onun tedbirlerini almayı bir türlü öğrenemedi. Bıraktığı cephelerdeki adamları da kendi başlarına bir şeyler yapmaya çalışıyor. Tıpkı,WashingtonveyadiğerbaşkentlerdebiravuçbüyükelçilikçalışanınınonmilyonlarcadolarınıvebinlerceadamınıbuişeadayanErmenilobilerineverdiğiPlevnesavunmasıtarzımücadelegibi. Sonra da, 'Vay alçak ABD, adi Fransızlar. Ambargo uygulayalım da görsünler. Zaten Dışişleri de bizim çok zayıf' denilip işinden çıkılıyor. Ama işler böyle yürümüyor.

İyi yer için 'para veren adaylar var' iddiası

Siyasi partiler, 22 Temmuz'da yapılacak genel seçimlerde aday gösterecekleri isimlere ilişkin listeleri bugün saat 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kurulu'na sunacaklar. Haftalardır, illerde ve özellikle Ankara'da yapılan lobi ve kulis faaliyetinin sınırı yok. İdealde, siyasi partiler bu listelerini oluştururken liyakata, ülkeye ne kadar faydalı olabileceğine ve bölgesinde seçmenlerce ne kadar sevildiğine bakar. Ancak,yinebaşkenttebazısiyasipartilerhakkındainsanınburnunapiskokulargeliyor.Çünkü,listeleroluşturulurken,hakedenlerinyerineiyiyerlerinpartiyeparavererekneredeysebulunduklarısıralarısatınalanlaradağıtıldığıiddialarıortadadolaşıyor.
Daha ne inanılmaz iddialar var. Mesela akrabalara verilen sıralar. İnşallah hiçbiri doğru değildir. Büyük ihtimalle de listeler açıklandıktan sonra bunlar ortaya çıkacak. Bunlar nasıl olur, anlamak mümkün değil. Aylık maaşı 8 bin YTL olan bir milletvekilliği için milyonlarca Euro para veriyorlar. Peki mantığı ne? Sizce, millete görev aşkı ile yanıp tutuşmak mı yoksa malum götürme güzergâhı mı? Bugün 17.00'da gerçekler ortaya çıkacak. Ya da dün sevgili abimiz YavuzDonat'ın dediği gibi 'seyreyleyingümbürtüyü'.
PKK, K.Irak'taki kamplarına küçük çocukları yerleştirdi

Türkiye'nin en çok sorulan sorularından biri terörist PKK' nın temizlenmesi için Kuzey Irak'a sınır ötesi operasyon yapılıp yapılmayacağı. Askerler ile hükümet arasında bitmek tükenmek bilmeyen yetki tartışması bir yana konunun özü ve mantığından hızla uzaklaşılıyor. Her gün "Sınırdayığınak" haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Bu soruyu İstanbul Harp Akademileri'nde kritik konumdaki bir komutana sorduk. Yanıtı aynen şöyle oldu. "DünyadaTürkiye'denbaşkadavulzurnailehergünoperasyonyapılacakdiyeilanedenacababaşkabirülkedahavarmı?Süreklibukonuda 'girdi girecek' diyesınırötesitotooynayanlarvar.BunlarısöylerkenhiçPKK'lılarındabunlarıizlediğinikimsedüşünmüyormu?Böylebağırabağıra 'ben geliyorum' denmez.Kimileribizimadımızatakvimliharekatplanıbileyapıyor" bunun üzerine bir soru daha soruldu; "Peki,buyığınaklarneyinnesi?" Yanıt: "Kışıngidenlerbirsüredirgeridönüyor." Bu yığınaklar caydırıcılık amacı ile de kullanılıyor olabilir. Belki de Türkiye her an girebilir. Ama bu konunun suyu çıktı. Kuzey Irak'ta Türkiye için bir güvenlik cerahati olduğu kesin. Ne yazık ki, bu iltihabın patlatılması meselesi ise bir şov, reyting ve kavga meselesi haline geldi. Sadece bu kadar mı? Biz birbirimizi yerken terörist PKK'nın eli armut toplamıyor. Şimdi sıkı durun son istihbarat raporlarına göre PKK, kamplarına küçük çocuk ve kadınları da yerleştirmiş. Bir operasyon halinde tüm dünyaya "Türklerçocukkatlediyor" diye nasıl şov yapacaklarını tahmin edersiniz.