CHP Grup Başkanvekilleri Kemal Anadol, Ali Topuz ve Haluk Koç ile TBMM Anayasa Komisyonu üyeleri Oya Araslı, Uğur Aksöz ve Atilla Kart başvuruya ilişkin dilekçeyi vermek üzere Anayasa Mahkemesi’ne geldiler. 

CHP, Anayasa’da değişiklik yapan 5660 sayılı kanunun ikinci görüşmesinde oluşturulan Anayasa’ya aykırı eylemli iç tüzük düzenlemelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulmasını istiyor. İptali istenen değişiklik cumhurbaşkanın halk tarafından seçilmesi, seçimlerin 4 yılda bir yapılmasına yönelik düzenlemeler içeriyor.

Anayasa değişikliği sorununun, “Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında AK Parti’nin sonuç alamaması üzerine, Anayasa’nın 102. maddesi gereğince derhal seçim durumunun teşekkül etmesinden ortaya çıktığını” kaydeden Topuz, “Bu yenilgi karşısında hükümet hınç almak amacıyla Meclis’te böylesine bir dönemde olmaması gereken çalışma düzenini Meclis’e dayatarak bir yeni dönem açtı” diye konuştu.

Topuz, “Bütün adaylıklar belli olduktan sonra TBMM toplansa, bu Anayasa değişikliğini müzakereye başlasa, TBMM’den bu değişikliğin çıkması olasılığı yoktu. Çünkü artık herkes özgür bir şekilde iradesini kullanabilecek aşamaya gelmiştir. Ama milletvekilleri böyle bir noktaya gelmeden bu oylamaya mecbur bırakılmışlardır, dayatılmışlardır, çok büyük usul hataları, ilke hataları ve belki de Anayasa tartışmaları tarihine geçebilecek ilginç olumsuzluklar yaşanmıştır” dedi.

Anayasa Komisyonu üyesi Oya Araslı da, düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğunu söyledi.

5660 sayılı Kanunun TBMM’deki ikinci görüşmesinde, reddedilmiş olan ve bu nedenle madde metninden düşürülmesi gereken birinci maddesinin, tümü üzerindeki son oylamaya kadar taşındığını söyleyen Araslı, TBMM’de bu maddeyle birlikte Kanunun tümü üzerinde oylama yapıldığını hatırlattı.

Araslı, “Bu nedenle kanunun tümü üzerindeki oylama ve bu oylama sonucunda verilen kabul kararı da Anayasa’ya aykırılık taşımaktadır ve bu uygulama yine Anayasa’ya aykırı eylemli bir içtüzük düzenlemesi niteliğindedir” dedi.

“Anayasa değişikliğinin hukuki geçerliliği konusunda tartışmalara yol açabilecek bir durumun ortaya çıkacağını” ifade eden Aralsı, “Bu olumsuzluklara mahal bırakmamak için söz konusu hükümlerin iptal kararı yürürlüğe girinceye kadar durdurulmasını da talep ettik” diye konuştu.

AA