'Çokdilli' Sur Belediyesi'ne Danıştay feshi
ANKARA Milliyet

"Çokdilli belediyecilik" kararı alarak, belediye faaliyetlerinde Türkçenin yanı sıra Kürtçe, Süryanice gibi dilleri de kullanan Diyarbakır'ın Sur Beldesi Belediye Meclisi, Türkçe dışında bir dili resmileştirmeye çalıştığı gerekçesiyle Danıştay tarafından feshedildi. Danıştay, Sur Beldesi Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş'ın da başkanlığının düşürülmesine karar verdi.
Danıştay 8. Daire, olası uygulamaları da engelleyebilecek nitelikteki kararını, İçişleri Bakanlığı'nın başvurusu üzerine verdi. Kararda, resmi dili Türkçe olan devletin kurumlarında Türkçe harflerin kullanılması zorunluluğu bulunduğu kaydedildi.
Kararda beldenin yüzde 72'sinin Kürtçe, yüzde 24'ünün Türkçe konuştuğunun belirtildiğine dikkat çekilen rapor doğrultusunda, belediye meclisinin 7'ye karşı 17 üyenin oyuyla "çokdillilik" kararı aldığı vurgulandı. Bu doğrultuda başta Kürtçe ve Türkçe olmak üzere İngilizce, Süryanice, Rusça ve Arapça dergiler, bildiriler, broşürler, çocuk kitapları bastırdığı, faaliyet raporu, bülten ve yazılım programlarını Kürtçe yaptığı vurgulandı. Böylece resmi işlemlerde resmi dil dışında bir dilin kullanımı yolunun açıldığı belirtildi.

Dili resmileştirme
Kararda, farklı dil ve lehçelerde yayın yapılmasına, bu dillerin öğretilmesi için kurslar açılmasına olanak sağlayan düzenlemelerin keyfi biçimde genişletilmesinin ve farklı bir dilin resmileştirilmesinin Anayasa'ya aykırı olduğu, hakların bu şekilde sınırsızca kullanılamayacağı kaydedildi.
Belediye Meclis kararının gerek Anayasa gerekse Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'na göre bir hakkın kullanımı olarak algılanamayacağı belirtilerek, "Kararın siyasi bir içerik taşıdığı, Belediye Başkanı'nın da kararı imzalayarak buna katıldığı açıktır" denildi. Karara yapılacak itirazı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu görüşecek.