Irak’ta merkezi hükümet varken, peşmerge bozuntusu ile muhatap olmak yanlıştır. ABD’ye gelince... Türkiye’nin uluslararası hukuktan doğan meşru haklarının olduğu anlatılmalı, ikna edilmelidir. Türkiye’nin bu konuda kararlılık içinde olduğu gösterilirse ikna olurlar. Önemli ve gerekli olan, siyasi irade ve kararlılıktır.

Önce haftanın miting programı belirleniyor: Bursa ve İzmir.

ÇANKAYA’YA ÇIKART PARTİDEN UZAKLAŞTIR

Ardından Deniz Bölükbaşı, "Tek Başına İktidar" broşürünü Genel Başkan’a gösteriyor. Böylece ilk soruya kapı açılıyor:

Tabii ki tek başına iktidar hedefliyorsunuz ama koşullar gereği AKP ile koalisyon kurar mısınız?

Hiç düşünmediğimiz konular bunlar efendim.

Ama partinizi CHP ile koalisyon ortağı olarak da yakıştırıyorlar.

Hedefimiz tek başına iktidar. Eğer biz bu hedefe sadakat gösteremezsek kimseyi inandıramayız. Biz tek başına iktidar için bütün hazırlıkları yapmış bulunuyoruz.

Yeni Meclis, önce Cumhurbaşkanı’nı seçecek. Partinizin sizi aday göstereceği söyleniyor.

(Gülerek) Evet Mersin’de söylemişler. Partiden uzaklaştırmaya çalışıyorlar galiba.

Programdaki her ayrıntıya hákimsiniz.

Cenab-ı Allah izin verirse MHP iktidara çok hazır gelecek.

Peki uygulama için yeni kadrolar, sürpriz isimleri vitrine çıkaracak mısınız?

Bürokraside çok iyi yetişmiş kadrolar var. İdeolojik yaklaşmazsanız, liyakati ve birikimi esas alırsanız, bu kadrolardan yararlanabilirsiniz.

ULUSLARARASI HUKUKTAN HAKKIMIZ

Eğer iktidara gelirseniz, Kuzey Irak’a askeri operasyon dahil her seçeneği kullanır mısınız?


Tabii ki efendim. Bu konuda uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız, tereddütsüz kullanılacaktır.

Ama Genelkurmay Başkanı da söyledi, orada Barzani ve ABD de var.

Irak’ta merkezi hükümet varken, peşmerge bozuntusu ile muhatap olmak yanlıştır. ABD’ye gelince... Türkiye’nin uluslararası hukuktan doğan meşru haklarının olduğu anlatılmalı, ikna edilmelidir.

Ya ikna olmazlarsa...

Türkiye’nin bu konuda kararlılık içinde olduğu gösterilirse ikna olurlar. Türkiye’nin bu konuda kullanacağı önemli imkánlar bulunmaktadır. Önemli ve gerekli olan, siyasi irade ve kararlılıktır.

Habur’u kapatma öneriniz var, ama bu kapı kapanırsa bölge halkı ekonomik sıkıntıya girer.

Türkiye, iç huzur ve güvenlik mücadelesi verirken ekonomik ve sosyal gerekçelerin denkleme alınması mümkün değildir.

Başbakan’ın bazı açıklamaları DTP ile koalisyon ihtimaline yoruldu.

AKP’nin rengini hálá görememiş ve anlamamış olanlar açısından netlik sağlar herhalde. Bu, Başbakan Erdoğan’ın, Meclis’te temsil edilmeye hazırlanan PKK’nın uzantılarını ülke yönetimine taşıma niyetinde olduğunu gösteriyor.

ÖZELLEŞTİRMEYE DEĞİL BLOK SATIŞA KARŞIYIZ

TÜSİAD’ın davetine gitmediniz, TOBB’a da. İş dünyasına mesajınızı nasıl vereceksiniz?


Seçim Beyannamemiz’de, bu konulardaki görüşlerimiz çok açık biçimde ortaya konulmuştur. Mitingler vasıtasıyla da düşüncelerimizi açıklamayı sürdüreceğiz.

Programınızda özelleştirmelere ilişkin çekinceler var mı?

Özelleştirmeye değil, blok satışa karşıyız, bankaların yabancılaşmasına da... Yabancı sermayenin, bankaları veya özel yahut kamunun kökleşmiş kuruluşlarını satın alması yerine sıfırdan yatırım bekliyoruz.

Erdoğan’ın işini Meclis’e bırakmam

Beyannamenizde "AKP’den hesap sorulacak" vaadi çok alkış aldı. Yüce Divan mı düşünüyorsunuz?

AKP döneminin bütün sorumlularından, yolsuzluğa, vurgun ve talana karışan herkesten sonuna kadar hesap sorulacaktır. Dokunulmazlıkların kaldırılması sonrası, siyasi etki ve yönlendirmeden uzak bir şekilde bu karanlık dönemin sorumluları Türk adaleti önünde hesap verecektir. Yargıtay Cumhuriyet Savcıları da harekete geçecek. Meseleyi Meclis’e bırakmayacağız, siyasi irade devrede olmayacak.

Önünüzdeki dosyanın en kalın bölümünün başlığı, "AKP, 4.5 yıllık icraat" başlığını taşıyor. Bir iddianame gibi gözüküyor.

Taslağı gibi.

Dosyasında polise, işsize yardım var

Büyük kentlerde asayişi sağlamak konusunda ne yapacaksınız?

Suç, suçluluk ve kanunsuzlukla mücadele eylem planımızda, 3 ayaklı bir çözüm önerisi var. Suç ve suçlu üreten sosyal ve ekonomik şartlarla mücadeleyi, Emniyet güçlerimize sahip çıkılmasını, polisimizin çalışma şartları ve özlük haklarının düzeltilmesini ve hukuk devleti sınırları içinde kanunsuzlukla mücadelede daha fazla yetki verilmesini öngörüyoruz. Bu konuda gereken siyasi irade, bu mücadelenin arkasına tam olarak konulacaktır.

(Devlet Bahçeli, sohbetin bu noktasında masasından çok kalın bir dosya alıyor. Parti programından ayrıntılar aktarıyor: Polis ve öğretmene, işsize yardım gibi...)

20 yıldır her gün partide

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Enis Berberoğlu’nun sorularını yanıtladı. Merhum Alparslan Türkeş 20 yıl önce bir gün akademisyen Devlet Bahçeli’yi partiye davet etmiş. Bahçeli tam 20 yıldır cumartesi pazar dahil her gün partiye gitmiş. Bahçeli’nin masasının arkasında tarihteki ve şimdiki Türk devletlerinin bayrakları bulunuyor. Tavandaki avize de dokuz ışığı çağrıştırıyor.

’Allah bu hükümetten razı olsun’ dedirteceğiz

Tek başına iktidar olursanız, ilk 100 gündeki öncelikli icraatınız ne olacak?

Büyük bir değişim ve reform seferberliği başlatılacaktır. Böyle bir reform hamlesine başlayabilmek için önce milletin rızasını almak önemli. Millet "Allah bu hükümetten razı olsun" demeli, hükümete destek artmalı.

Bu desteği nasıl alacaksınız?

Arkadaşlarla konuşurken hasta ziyareti örneği veriyoruz. İlk gün hatırını sorduğunuzda hasta şikáyetlerini anlatır, "Şuram ağrıyor" der... Ama ikinci gün artık ilaç tedavisinin sonuçlarından bahseder. "Ağrım geçiyor, ilaç yaradı" gibi... Milletin de böyle bir normalleşme hissetmesi lazım. Aksi halde 368 milletvekiliyle iktidara gelseniz bile bir işe yaramaz.

Normalleşme ilacı ne olmalı?

Yoksulluk ve işsizliğe karşı bir savaş verilecek, terör ve asayişsizliği Türkiye’nin gündeminden çıkartmak için topyekûn ve çok boyutlu bir mücadele, kararlılıkla hayata geçirilecektir. Bu konularda somut sonuçlar alınması önem taşımaktadır.

Hürriyet