ABD'de bulunan Fethullah Gülen, devlet birimlerinin ortak bir şekilde hareket etmesi durumunda terör olaylarının kesileceğini söyledi. Fethullah Gülen, Cenaze törenlerinde slogan atmayı 'sapkınlık', atanları ise "provokatör ve şovmen" olarak niteledi.

Fethullah Gülen, kendisine yakın bir internet sitesinde, 'Son günlerde, şehitlerimizin cenaze törenlerinin adeta mitinge dönüştürülmesini ve bu vesileyle bazı devlet büyüklerinin protesto edilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?' yönündeki soruya yanıtladı. İslam'a göre, cenaze töreni sırasında yüksek sesle zikir bile uygun değilken, dünyevi meselelerle alakalı bağırıp çağırmanın, cenazeyi gösteriye dönüştürmenin ve hele bir kesimi kınama adına çığlıklar atmanın dini esaslara ters olduğunu belirten Fethullah Gülen, şöyle dedi :

"Bir kısım şovmenler tarafından yapılan taşkınlıkların ve atılan sloganların ne dinde yeri vardır ne de milli geleneklerimizde. Tenkit edenler kim olurlarsa olsunlar ve kimi tenkit ederlerse etsinler, cenaze o işin yeri değildir; hele bir şehit cenazesi öyle bir su-i istimale bütünüyle kapalı olmalıdır. İsteyen istediği kimseyi başka bir yerde, mesela bir miting alanında tenkit edebilir."

PROVOKATÖRLER ŞEHİT CENAZELERİNE KOŞUYOR

Fethullah Gülen, hiçbir siyasi görüşü eleştirmek ya da desteklemek çizgisinde bulunmadığını belirtti. Şehitler üzerinden provokasyon yapılmasının bu milletin duyarlı her ferdi gibi kendisini de çok rahatsız ettiğini kaydeden Gülen, şöyle devam etti :
"Maalesef, Kocatepe Camii başta olmak üzere pek çok yerde benzer provokasyonlara şahit olduk. İhtimal belli mihraklar tarafından organize edilen mahdut bir kısım provokatörler hemen her şehit cenazesine koşuyor, kötü niyetlerle camii harimlerine kadar sokuluyorlar; en başta merhum şehitlerimizin ruhunu rencide edecek şekilde bağırıp çağırıyor, onu-bunu yuhalıyor ve halkı da tahrik etmeye çalışıyorlar. Bu çirkin tavırları sergilerken de hususiyle belli işaretler kullanıyorlar. Bazı siyasi görüşleri akla getiren parmak, el, kol hareketleri yapıyorlar. Belki de bu işaretleri adres şaşırtmak için özellikle nazara veriyorlar."

BAĞIRIP ÇAĞIRMAK SAPKINLIKTIR

Cenaze töreninin baştan sona bir ibadet olduğunu ifade eden Fethullah Gülen, "Bu itibarla, oradaki her türlü bağırıp çağırmalar, taşkınlıklar ve ibadet harici hareketler birer bidattır, dalalettir, sapkınlıktır. Dahası insanları tahrike yönelik tavır ve davranışlar dinimize de milli geleneklerimize de terstir, günahtır; hakiki müminlerin o türlü davranışlarda bulunmaları mümkün değildir. Demek ki, şehit cenazelerinde görmeye başladığımız protestolar, bir kısım provokatörlerin işidir" dedi.

ASKER VE HÜKÜMETE BİRLİK ÇAĞRISI

Bu problemin çaresine bakacak kimselerin ise devlet görevlileri olduğuna işaret eden Gülen, "Bunları bulup çıkartma ve huzur bozuculara hadlerini bildirme vazifesi devletimizin istihbarat örgütlerine ve adalet kurumlarına düşmektedir. Şayet devlet birimleri ortak bir şekilde ve uyum içinde bu işin üzerine giderlerse, halkımızın da şuurlu ve vakur duruşu sayesinde, Allah'ın izin ve inayetiyle, şakiler (haydut) emellerine ulaşamadıkları gibi 'şekavet'in (bela, zillet) sesi-soluğu da bütünüyle kesilecektir" ifadesini kullandı.

ANKA