Birçok ünlü reklamcının adı geçmesine rağmen AKP'nin seçim kampanyasını kimin yürüteceği savaşını TayyipErdoğan'ın yıllardır siyasi iletişim danışmanlığını yapan ErolOlçak kazanmıştı. Şimdi partinin seçimlere dek yaptığı ve yapacağı tüm mitinglerin de sorumlusu. Sadece bu kadar değil. Çünkü, bütün bunlardan öte istihbarat örgütlerini aratmayan bir profesyonellikte diğer partileri de izliyor. Bugüne dek, CHP, MHP, Genç Parti ile Demokrat Parti'nin mitinglerine gidip izleyip durum raporları yazmaları amacı ile ajanlar göndermiş. Kalabalığın arasına sızan casuslar, katılımı, coşkuyu ve halkın tepkilerini not etmiş. Daha sonra da bunlar AKP Merkezi'nde taktik değerlendirmeye alınmış. Anlattıkları çok ilginç. Olçak, bu seçim kampanyasını olağanüstü bir durum olarak görüyor ve partinin kelimenin tam anlamı ile alarma geçtiğini belirtiyor. Bakın neler söylüyor: "Rakiplerimizinmeydandakiperformanslarıveburalardayaşananlarlayakındanilgileniyoruz.Katılımlarınnasılolduğunutekertekertakipediyoruz.Coşkuvarmı,yokmu,eğerbupartilerineleştirildiklerinoktalarvarsa,bunlarınraporunututuyoruz.Bugünekadar,Baykal,Bahçeli,AğarveUzan'ınmitinglerineadamlarımızıgönderdik.69mitingplanlıyoruz.Diğerleribukadardeğil.Genelbaşarıiçinherkesiizlemekzorundayız.''
Acaba diğer partilerin casuslarla izlendiklerinden haberi var mı?

Bahçeli, TÜSIAD davetini aslında niye reddetti?

Ankara'da tanınan bir profesör, MHP lideri DevletBahçeli ile görüşmesini aktardı. Sohbetlerinde konu, diğer liderler giderken Bahçeli'nin neden TÜSİAD'ın davetini geri çevirdiğine gelmiş. Hatırlarsanız, Bahçeli ile TÜSİAD arasında devam eden bir gerginlik var. Daha önce, MHP lideri, bir raporu nedeni ile, TÜSİAD'ı, 'PKK'nınsiyasiprojelerinesahipçıkmakla' suçlamıştı. Son olarak da, Patronlar Kulübü'nün davetini, 'Benbirtekmilletinhuzurunaçıkarım' diyerek reddetmişti. Görüşmede, profesör, MHP liderine, "Gerçektennedengitmediğiniziherkeshâlâmerakediyor.Bilmediğimizbirnedenidahavarmı?'' diye sormuş. Bahçeli de, aslında neye kırıldığını ortaya koyan enteresan bir noktaya dikkat çekmiş: "TÜSİAD'ınbanagönderdiğiyazıda,birtoplantıdüzenlendiğibilgisininardındangünü,saati,neredeyapılacağıvekonususıralanıyordu.Ayrıca,konuşmamsonrasısorularacevapvermemdeisteniyordu.Bunu,şıkbulmadım.Türkiye'ninönemlibirsiyasipartisiningenelbaşkanınınöncedenaranılıphangigünününmüsaitolduğusorulup,toplantıkonusu,saatigibiayrıntılarlailgilidegörüşününalınmasıgerekirdi.Buyapılmadandoğrudanyazıilebanadikteettirilmeyeçalışıncabuhaklıtepkiyigösterdim."

Baykal'ın şehir efsanesi iştahı: Ben yiyerek kafayı bulurum

Habertürk'te MelihMeriç'in sunduğu Basın Kulübü'nün geçen hafta konuğu CHP lideri DenizBaykal'dı. Reklam aralarındaki sohbette, söz, bir şehir efsanesi gibi konuşulan Deniz Bey'in meşhur iştahından açıldı. Çünkü her sabah 6 km yürüyen, uzun yüzmeleri ile bilinen ve yaşamına dikkat eden Deniz Baykal'ın aynı zamanda sıradışı bir iştahının olduğundan konuşulur. Hatta, bazıları bir oturuşta 3- kişinin yediğini tek başına yiyebileceğinden bahseder. Zaman zaman dışarıya sert uzlaşmaz bir görüntü verse de, özel sohbetleri çok keyiflidir. Gerçekten de Baykal, 'Bukadarçokyermisiniz?' sorusuna gülerek yanıt verdi: "Doğru.İyiyerim.Amayakmasakyemeyiz.Kendimizeçokdikkatediyoruz.Alkolgeneldealmam.Belkiaradasıradasağlığafaydasıolduğuiçinbirkadehşarapiçerim.Amayemekbenimiçinbirhobidir.Hatta,banaiçkiteklifindebulunanlarada,'Benyiyerekkafayıbulurum'derim.''

Wilson, Şener'i niye ziyaret etti?

Ankara'da geçen perşembe Genelkurmay'da, Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Gül'e verilen brifingin hemen sonrasında bir de Başbakan Yardımcısı AbdüllatifŞener'in önce ABD Büyükelçisi RossWilson ardından Cumhurbaşkanı Sezer ile görüşmesi ortamı esrarengiz bir havaya sokmuştu. Milletvekili olmama kararı alan ve son dönemde en çok konuşulan isimlerden Şener, 'Nedenbugörüşmeleriyaptı,acababirmesajtaşıyor?' sorularına hedef olmuştu. Kabinenin en etkin isimlerinden birine, 'Nedirbütünbunlar' diye sorduk. Gülümsedi ve şunları söyledi: "AbdüllatifBey'intemaslarındanbizimdehaberimizyoktu.Araştırdık.Tamamentalihsiztesadüfler.CumhurbaşkanıileKöşk'tebekleyenbirSPKkararnamesininonayıüzerinegörüşmüş.ABDElçiside,kendisini,'Nedenvekilolarakaktifsiyasetedevametmediğikonusundakonuşmakiçinziyaretetmiş.'' Zaten, Köşk ziyaretinin SPK ile ilgili olduğunu cumartesi SABAH gazetesinde yazmıştık. Ancak, kabinenin kritik isimlerinden biri de bu teyitleri verince durum netleşti. Malum, bu aralar Şener de dahil adı geçen herkesi zedeleyen Köşk komplo teorilerinin haddi hesabı yok. En azından, bu gerçek, ABD Elçisi Wilson'un, Şener'e, 'SizCumhurbaşkanıolun' mesajını verdiği, bunun da Abdüllatif Bey tarafından apar topar Köşk'e ulaştırıldığı gibi bir teoriyi tamamen çürütüyor. Zaten, iş ABD tarafından bu hale getirildiyse 'yazıklarolsun' demekten başka çare yok.

Dikkat noktası

-Türkiye, ABD'ye, terörist PKK'ya karşı somut adımları içeren bir istekler listesi verdi. Ciddiyeti anlayan ABD de alarma geçti. Yakında, ABD'nin atacağı adımlara dikkat.
- Genelkurmay Başkanı Org. Büyükanıt ile Başbakan Erdoğan'ın tarihi Dolmabahçe Zirvesi ile ilgili sır sürüyor. Ancak, Erdoğan'ın çok yakınına, 'Türkiye'ninönünüaçanolumlubiriçeriğivar' dediği bilgisi konuşuluyor.
- Yarın Genelkurmay'ın Isparta Komando Tugayı'na kritik bir basın gezisi var. Gezi, 'AskerlereğitilmedenGüneydoğu'yagönderiliyor' gibi iddialara vereceği somut yanıt açısından önemli. Ayrıca, gezide önemli bir komutanın da açıklamaları olabilir.