Demokrat Parti (DP),siyasi parti reklamlarının radyo ve televizyonlarda yayınlanmasını yasaklayan kararın yeniden gözden geçirilmesi için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvurdu.

Edinilen bilgiye göre, DP Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Hüseyin Kılavuz imzasıyla YSK Başkanlığına yapılan başvuruda, YSK'nın aldığı televizyon reklamları yasağı kararının yeniden gözden geçirilmesi istendi.

Siyasi partiler için gazete, dergi, açık hava, internet reklamlarının, broşür ve el ilanı dağıtımının, mitinglerin serbest olduğu bir seçim döneminde, televizyon ve radyo reklamlarının yasak olmasının, ancak ''farklı zamanlarda ortaya çıkan mecralar için farklı zamanlarda ve farklı anlayışlarla alınmış kararlar arasındaki çelişkiler biçiminde'' açıklanabileceği savunuldu.

Kararların arasında zaman içinde oluşan boşluklar ve çelişkilerin devletin kurumları tarafından düzeltilmeye muhtaç olduğu belirtilerek, ''Söz konusu kararın özü, eşitlik ilkesinin korunmasına dayandırılmaktadır. Oysa aynı ilke, gazete ve dergi reklamında hiç gözetilmezken, açık hava reklamlarında 'serbestlik içerisinde fırsat eşitliği' ile çözülmüştür'' denildi.

Başvuruda, şunlar kaydedildi:

''Keza, TRT'de siyasi partilerin yapacağı konuşmalar da belirli bir fırsat dağılımına göre düzenlenmiş, burada da mutlak eşitlik gözetilmemiştir. Televizyonda propaganda, devlet eliyle izne bağlanmış olduğuna göre, söz konusu mecranın kamu zararına olduğu düşünülemez. Siyasi propaganda bir anayasal haktır ve yasalar çerçevesinde icrası düzenlenmiştir. Seçim takviminde belirtilen günler dışında yasak değildir.

Siyasi parti ve aday reklamları, televizyon ve radyolarda seçim dönemi dışında defalarca yayımlanmaktadır. Tüm bu uygulamalar yan yana koyulduğunda, bu mecralarda siyasi parti reklamlarının, propagandasının kamu zararına olmadığı aşikardır. Demek ki asıl mesele, bu mecralarda yayınlanacak reklamlara herhangi bir fırsat eşitliği getirilmemiş olması, hiçbir düzenleme bulunmayışı nedeniyle ortaya çıkabilecek yanlışlıkların önüne geçilmesidir. Dolayısıyla televizyon ve radyo mecralarında, açık hava mecrasında uygulamaya benzer biçimde, sınırların (süre, sayı, gün ve yayın saati sınırlaması) Yüksek Seçim Kurulu tarafından çizilmesi durumunda siyasi parti ve adayların reklamlarının yayınını tümüyle yasaklamak için geçerli bir neden kalmayacaktır.

YSK, reklamlarda siyasi partiler arasında adaletin korunmasını sağlayacak biçimde bir düzenlemenin yolunu açarsa, toptan yasaklama uygulaması, ilgili Anayasa maddesinin ruhuna uygun biçimde ortadan kalkmış olacaktır.''

AA