Merkez Bankası Para Politikası Kurulu son raporunda, hükümete "kesenin ağzını fazla açtınız" anlamına gelen uyarı yaptı.

Raporda, "Yılın ilk 5 ayında, merkezi yönetim, faiz dışı harcamalarındaki artış, yılın tamamı için öngörülen yüksek oranlı artış hedefinin de üzerinde gerçekleşti" denildi.

FAİZ dışı bütçe harcamalarında gözlenen artışların para politikasının etkinliğini azaltma potansiyeli taşıdığını belirten Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, harcamalar konusunda uyarı da bulundu. Para Politikası Kurulu’nun 14 Haziran’da yapılan toplantısının ardından açıklanan değerlendirmede, enflasyon görünümüne ilişkin bazı riskler bulunduğuna dikkat çekildi. Açıklamada, "2007 yılının ilk 5 ayı itibarıyla, merkezi yönetim faiz dışı harcamalarındaki artışın yılın tamamı için öngörülen yüksek oranlı artış hedefinin de üzerinde gerçekleşmiş olması bu konudaki gelişmelerin yakından izlenmesini gerekiyor" denildi.

ÜCRET AYARLAMALARI: Enflasyondaki düşüş eğilimin önümüzdeki aylarda süreceği değerlendirmesi yapan Kurul, riskler konusunda şu değerlendirmeleri yaptı: "Orta vadeli enflasyon bekleyişlerinin henüz hedefle uyumlu düzeye gelmemiş olması, özellikle ücretlerdeki ayarlamalar kanalıyla hizmet fiyatları ve enflasyon görünümüne ilişkin risk oluşturmaya devam ediyor. Bu çerçevede Kurul, hizmet fiyatlarında son dönemde gözlenen kısmi iyileşmeyi olumlu olarak değerlendirmekle birlikte, hizmet fiyatlarının yüksek artışını sürdürme riskinin devam ettiğini düşünüyor."

MALİ DİSİPLİN: "Orta vadeli enflasyon bekleyişlerinin hedefle uyumlu düzeye gelmesi için para politikasının kararlı duruşunun mali disiplin ve hedeflerle uyumlu gelirler politikası ile desteklenmesi gerekiyor" denilen açıklamada, fiyat istikrarının sağlanması açısından para politikasının yanında maliye politikaları ve yapısal reformların da büyük önem taşıdığı vurgulandı. Kurul, "Mali disiplinin kalitesini artıracak olan yapısal reformlar konusundaki gelişmeler, gerek makroekonomik istikrar gerekse fiyat istikrarı açısından yakından izleniyor" dedi. Kurul, orta vadede enflasyon hedefine ulaşılması için para politikasında sıkı duruşun devam etmesi gerektiğini de vurguladı.

KÜRESEL DENGELER: Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin enflasyonu etkilediği, ham petrol fiyatlarındaki artışların enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği ve düşüş sürecini yavaşlattığı tespitlerinin yer aldığı açıklamada, ABD’de faiz indiriminin ertelenmesi hatırlatılarak şöyle denildi: "Küresel ekonomideki dengelere ilişkin belirsizlik algılamalarının devam etmesi de uluslararası yatırımcıların portföy tercihlerinde ve likidite akışında ani dalgalanmalara yol açabilecek önemli bir risk unsuru olarak öne çıkıyor."

Konut kredi faizinde düşüş sınırlı kalacak

ORTA vadeli enflasyon bekleyişlerindeki olumlu görünüme paralel olarak devlet iç borçlanma senetleri faizlerinde düşüş eğiliminin sürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, şu değerlendirme yer aldı: "Gerek faizlerdeki düşüş gerekse sermaye girişlerinin devam etmesi, finansal sistemdeki krediye dönüştürülebilir fon arzını genişletiyor ve kredi faizleri üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Bu gelişmelerin etkisiyle konut kredisi faizlerinde aşağı yönlü bir hareket gözlenmekle birlikte para politikasının temkinli duruşu göz önüne alındığında, söz konusu düşüş eğiliminin kısa vadede sınırlı kalacağı değerlendiriliyor." Bu arada kurulun, petrol fiyatlarındaki artışların konut grubundaki enerji kalemlerine olası yansımalarını dikkatle değerlendirdiği de vurgulandı.