Milletvekili genel seçimi için siyasi partilerin radyo ve televizyon propaganda konuşmalarına ilişkin süreler belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararına göre 15-21 Temmuz tarihleri arasında AK Parti 3 kez 10, 1 kez 20 dakikalık, CHP 4 kez 10 dakikalık ve diğer siyasi partiler 2'şer kez 10'ar dakikalık radyo ve televizyon propaganda konuşması yapacak.

YSK'nın  23. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmaları ve görüntülü propagandaların gün ve yayın saatlerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslara dair karar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Karara göre, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Hakkındaki Kanun uyarınca radyo ve televizyonda propaganda konuşmalarına 15 Temmuz 2007 Pazar günü başlanacak ve 21 Temmuz 2007 Cumartesi günü saat 18.00'e kadar belirlenecek gün ve saatlerde yapılmak koşuluyla devam edilecek.

Seçime katılacak Aydınlık Türkiye Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Saadet Partisi, İşçi Partisi, Halkın Yükselişi Partisi, Özgürlük ve Dayanışma Partisi, Genç Parti, Demokrat Parti, Liberal Demokrat Parti, Emek Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Türkiye Komünist Partisi'nin 10'ar dakikalık iki, Cumhuriyet Halk Partisinin 10'ar dakikalık dört, Adalet ve Kalkınma Partisinin 10'ar dakikalık üç ve ilaveten 20 dakikalık olmak üzere dört konuşma hakkı olacak.

298 sayılı yasa uyarınca siyasi partiler, 10'ar dakikalık iki konuşma hakkından birini 15 Temmuz 2007 Pazar günü, diğerini de 21 Temmuz 2007 Cumartesi günü kullanmak zorunda olacak. Bu konuşmalardan ayrı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin 10'ar dakikalık iki ve Adalet ve Kalkınma Partisinin de 10 ve 20 dakikalık olmak üzere iki konuşma hakkı daha olacak.


AK PARTİ VE CHP'YE GÖRÜNTÜLÜ PROPAGANDA


Yasada, siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propagandanın ''görüntülü'' ve ''görüntüsüz'' olmak üzere ikiye ayrıldığına değinilen kararda, görüntüsüz propagandanın ''konuşma'', görüntülü propagandanın ise partilerin yaptıkları ve yapacakları icraatı görüntüye yer vermek suretiyle anlatmaları olarak tanımlandığı belirtildi. İçerik yönünden farklı olmaları nedeniyle bu iki propaganda türünün ayrı ilkelere bağlandığı anlatılan kararda, yasa uyarınca ilk ve son gün 10'ar dakikalık konuşma sürelerinin görüntülü olarak kullanımına olanak olmadığı, uygulamanın da bu yönde oluştuğu kaydedildi.

Kararda, seçime katılan siyasi partilerden sadece Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisinin görüntülü propaganda yapma hakkına sahip olduklarının kabulünün gerektiği kaydedildi.


AD ÇEKİLECEK


YSK'nın kararına göre radyo ve televizyonda propaganda için başvuran partilerin yayın zaman ve sıraları, bunların birer temsilcisi ile TRT temsilcilerinin önünde Yüksek Seçim Kurulunca ad çekme suretiyle saptanacak.

Seçime katılan siyasi partilerden radyo ve televizyonda propaganda yapmak isteyenler, bu durumu en geç 08 Temmuz 2007 Pazar günü saat 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kuruluna bildirecek ve ad çekme işlemi 10 Temmuz 2007 Salı günü saat 15.00'de yapılacak.

Siyasi partilerin görüntülü propaganda yapacaklarını bildirdikleri gün ve yayın saatleri çakışırsa yayın sırası yine ad çekmeyle belirlenecek.

Görüntülerde suç teşkil eden bir husus bulunması halinde bunların yayınına izin verilmeyecek. Kurulca görevlendirilecek üyeler ve Radyo ve Televizyon dairesinde görevli kişiler tarafından radyo ve televizyon konuşmaları tespit edilecek ve Yüksek Seçim Kurulu adına bu görevi yürütecek üyelerin uyarılarına uyulacak.

A.A.