CHP tarafından Anayasa Mahkemesi'ne taşınan Akkuyu'da nükleer santral kurulmasına ilişkin kanunun iptal istemi reddedildi.

CHP, Akkuyu'da nükleer santral kurulmasına ilişkin Türkiye ve Rusya arasında imzalanan anlaşmanın onaylandığına dair kanunun iptali ve yürürlüğünün durdurulmasını istemişti. CHP adına iptal davasını Trabzon Milletvekili Akif Hamzaçebi ile Yalova Milletvekili Muharrem İnce yaptı.

Başvuruyu bugün karara bağlayan Yüksek Mahkeme, "15.7.2010 günlü, 6007 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyetinde Akkuyu Sahasında Bir Nükleer Güç Santralinin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun'un 1. maddesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemi"nin yürürlüğün durdurulmasını reddedildiğini açıkladı.

CHA