Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından Meclis’e iade edilen ve TBMM Genel Kurul’da aynen geçen Anayasa Değişikliği paketi Anayasa Mahkemesi’nde. CHP, Anayasa değişikliği paketinin iptali için “Eylemli İçtüzük düzenlemesi” gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

CHP Grup Başkanvekilleri Kemal Anadol, Ali Topuz ve Haluk Koç ile TBMM Anayasa Komisyonu üyeleri Oya Araslı, Uğur Aksöz ve Atilla Kart başvuruya ilişkin dilekçeyi Anayasa Mahkemesi'ne sundu. CHP Anayasa Paketi’nin iptali için, ikinci tur görüşmelerinde birinci maddenin 366 oy almasını gerekçe gösterdi. CHP, TBMM üye tam sayısının 3/2 çoğunluğu (367) oyu bulamadığı gerekçesiyle değişikliğin yürürlüğünün durdurulması ve iptalini istedi. Başvuru yapıldıktan sonra açıklama yapan Araslı ve Topuz, paketin iç tüzük ihlali olduğuğunu ve bu nedenle de yürlüğünün durdurulması ve iptalini istediklerini söyledi. Topuz, referandum süresinin asgari 120 günden 45 güne indiren yasa teklifinin de kabul edilse bile Anayasa'nın 67'nci maddesi gereği çıkarıldığı tarihten 1 yıl sonra uygulanabileceğini ifade etti.

PAKET NE ÖNGÖRÜYOR?

-Yasaya göre, genel seçimler 4 yılda bir yapılacak. TBMM, yapacağı seçimler dahil bütün işlerinde, üye tamsayısının en az üçte biri (184) ile toplanacak.

-TBMM, Anayasa’da başkaca bir hüküm yoksa, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar verecek. Ancak karar yeter sayısı, hiçbir şekilde üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından (138) az olamayacak.

-Cumhurbaşkanı; 40 yaşını doldurmuş, yüksek öğrenim görmüş, TBMM üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından, halk tarafından seçilecek.

-Cumhurbaşkanının görev süresi, 5 yıla indirilecek; bir kimse, en fazla iki defa (5 artı 5) cumhurbaşkanı seçilebilecek.

-Cumhurbaşkanlığına, TBMM üyeleri içinden veya Meclis dışından aday gösterilebilmesi, 20 milletvekilinin yazılı teklifiyle mümkün olacak.

-En son yapılan milletvekili genel seçiminde aldıkları geçerli oyların toplamı yüzde 10'u aşan partiler de ortak cumhurbaşkanı adayı gösterebilecek.

-Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar, görev süresi dolan cumhurbaşkanının görevi devam edecek.

-Anayasa’nın, "seçim kanunlarında yapılacak değişikliklerin, yürürlüğe girdikleri tarihten itibaren 1 yıl içinde uygulanamayacağına" ilişkin maddesi, cumhurbaşkanı seçiminde dikkate alınmayacak.

(ANKA)

BAKMADAN GEÇME