Türkiye savaşa mı hazırlanıyor ? Seferberlik kanununda yapılan değişiklikler bu soruyu akla getirdi. Meclis´in tatile girmeden yaptığı değişiklikle seferberlik ilanının nasıl yapılacağı, kişiye yönelik seferberlik görev emrinin nasıl tebliğ edileceği ve hangi araçlara nasıl el konulacağına dair başlıklarda değişiklik yapıldı. Değiştirilen tüzüğün ilgili bendi özel çağrı anlamını içeriyor. Ve Türk silâhlı kuvvetleri kurumlarının tamamının gerginlik ve buhran dönemlerinde seferi teşkilat ve kadro seviyesine çıkarılması ve harekat süresince bu seviyeyi korumaları için gerekli personel ve lojistik desteği sağlamayı kapsıyor.

Buna göre, trafik kanununa tabi olan araçlardan arazi vitesi olmayan otomobiller, zirai traktörler ve motorlu bisikletler dışındaki araçların kayıt bilgileri emniyet genel müdürlüğü kanalıyla her ayın ilk haftasında, toplu olarak milli savunma bakanlığına gönderilecek. Milli Savunma Bakanlığı da, silahlı kuvvetler ihtiyacına elverişli olanlara sefer görev emri düzenleyecek.

Sefer görevi verilmeyen araçlardan gerekli görülenlere mülki idare amirlerince sivil savunma ve diğer kamu hizmetleri için görev verilebilecek. Ticaret ve sanayi odalarının makine parklarındaki iş makinelerinin, kara, hava ve deniz taşıtlarının sicil fişlerinin milli savunma bakanlığına nasıl gönderileceği de yapılan değişiklikle netleştirildi.

Değişikliğe göre sefer görev emri çağrısıyla yapılan tatbikatların ve eğitimlerin süresi en çok 45 gün olabilecek.

BAKMADAN GEÇME