Hadi ipucu sorusu bugün, 'Eş yükselti' anlamına gelen coğrafi terimden geldi. Hadi uygulaması AppStore ve Google Play’den indiriliyor. Hadi her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da online olarak düzenleniyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. 22 Ocak 30 bin lira ödüllü Hadi ipucu sorusu "'Eş yükselti' anlamına gelen coğrafi terim hangisidir?" oldu. Hadi ipucu sorusu ve cevabına dair detaylar haberimizde.

HADİ İPUCU SORUSU: 'EŞ YÜKSELTİ' ANLAMINA GELEN COĞRAFİ TERİM HANGİSİDİR?

hadiciler 12.30’da başlayacak Orta Şekerli hadi için hazır mıyız?

Hadi şimdi, biraz coğrafya bilgilerimizi yoklayalım ve ipucunu yakalayalım. Geliyor... "Eş yükselti" anlamına gelen coğrafi terim hangisidir? Hadi, yanıtları görelim...

HADİ İPUCU CEVABI: İZOHİPS

EŞ YÜKSELTİ - İZOHİPS NEDİR?

Eşyükselti eğrisi ya da izohips, bir haritada aynı yükseklikteki noktaları birleştiren hayalî eğrilere denir.

Eşyükselti eğrilerinin amacı, üç boyutlu yeryüzü şekillerini, iki boyutlu harita üzerinde temsil edebilmektir. Haritayı okuyan, bu eğrilere bakarak yeryüzündeki tepeleri, vadileri, ovaları, sırtları vs. gözünde canlandırabilir. Eşyükselti eğrilerinin okunması haritadaki diğer işaretlere kıyasla zordur ve eğitim gerektirir. Eşyükselti eğrilerinin bulunduğu harita türüne "topografik harita" denir.

GENEL ÖZELLİKLERİ

Aynı izohips eğrisi üzerindeki bütün noktaların yükseltisi eşittir.

İzohipsler iç içe geçmiş kapalı eğrilerdir.

Her eğri kendinden yüksek olan eğriyi çevreler.

En dıştaki eğri en alçak, en içteki eğri ise en yüksek yeri gösterir.

İzohipsler arasındaki fark her yerde eşittir. (eküidistans)

İzohipslerde kıyı çizgisi 0 metreden geçer.

İzohipslerde çizgiler birbirini kesmezler

Akarsuların her iki tarafındaki izohips eğrilerinin yükseltisi eşittir.

İzohpislerin sıkıştığı yerde eğim fazla, seyrekleştiği yerde ise azdır.

İzohipslerin sıkıştığı yerde kıta sahanlığı ve akarsu aşındırması fazladır.

İzohipslerin nokta halini aldıkları yerler dağların doruk noktasıdır.

İzohipslerde içe doğru gösterilen oklar kraterleri gösterir.

Komşu iki izohips grubunun yükseltileri aynıdır.