Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
HABERTURK.COM

HDP, Kanal İstanbul Çevre Etki ve Değerlendirme (ÇED) Raporunun iptali istemiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığına karşı İdare Mahkemesine dava açtı.

HDP adına İstanbul İdare Mahkemesine verilen dilekçede HDP’nin ekoloji ve doğa hakkını savunan bir parti olduğuna işaret edildi. HDP’nin ilgili tüzük ve program hükümlerine yer verilerek, “Parti tüzük ve programında yer alan bu amaç ve hedefler doğrultusunda Halkların Demokratik Partisi'nin dava konusu Kanal İstanbul projesi için verilen hukuksal ve bilimsel-teknik açıdan yok hükmündeki ÇED olumlu kararın iptali istemiyle dava açmakta hukuksal menfaati vardır” denildi.

ÇED’in 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 11/8/1983 tarih ve 18132 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdiğine işaret edilen dilekçede, ÇED hükümlerini düzenleyen Çevre Kanunu’nun 10. Maddesi’ne, Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliğine işaret edildi. ÇED Raporunun önemli aşamalarından biri olan halkın katılım hakkının ihlal edildiğine işaret edilen HDP dilekçesinde şu görüşlere yer verildi:

“ÇED Yönetmeliği'nde düzenlenen halkın katılımı süreci, çevre hakkının temel unsuru olan katılımı ilkesinin bir sonucudur. 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun ‘ilkeler’ başlıklı 3. maddesinin e fıkrasında; ’Çevre politikalarının oluşmasında katılım hakkı esastır. Bakanlık ve yerel yönetimler; meslek odaları, birlikler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların çevre hakkını kullanacakları katılım ortamını yaratmakla yükümlüdür.’ hükmü yer almaktadır. Dolayısıyla ÇED Yönetmeliği'nin dayanağı olan Çevre Kanunu'na göre halkın karar alma sürecine katılımı yasal bir zorunluluktur. Ancak başta İstanbul halkı olmak üzere kanal İstanbul projesine karşı yükselen halk tepkisi dikkate alınmamıştır.”

ÇED Olumlu raporunun yok hükmünde olduğuna işaret edilen dilekçede, “ÇED Raporu’nda ifade edildiği gibi ‘Kıta İçi Su Yolları Projeleri’ başlığı altında da değerlendirilmesi mümkün değildir. Çünkü kıta içinde olmayan bir kanal açılmaktadır. Dolayısıyla ÇED başvurusunun en başından reddedilmesi gerekirken işleme alınarak ÇED süreci sonlandırılmıştır” denildi ve projenin siyasi nedenleri de şöyle anlatıldı:

“Nihai ÇED Raporu, ne teknik içeriği ne de hukuksal dayanağı itibariyle ÇED Raporu olarak kabul edilemez. Doğal alanları, arkeolojik yapıları ve alanları, İstanbul’un belleğini yok edecek bu uygulamanın durdurulması için Sayın Mahkemenizin iptal kararı vermesini diliyoruz.”

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri