AA

 

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz imzasıyla, Bölge Adliye Mahkemeleri Adalet Komisyonu Başkanlıkları, Bölge Adliye Mahkeme Cumhuriyet Başsavcılıkları, Bölge İdare Mahkemeleri Adalet Komisyonu Başkanlıkları, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıkları ve Cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilen yazıda, Cumhurbaşkanı kararıyla kamu çalışanlarına uzaktan ve dönüşümlü çalışma imkanının tanındığı hatırlatıldı.

- Hakim ve savcılara evden çalışma imkanı

Bu karar gereği, acil ve tutuklu işler ile yürütmenin durdurulması istemlerinin yerine getirilmesi için yeteri kadar hakimin komisyon başkanınca, yeteri kadar cumhuriyet savcısının ise başsavcı tarafından belirlenmesi istendi.

Yazıda, "Geri kalan hakim ve cumhuriyet savcılarının UYAP imkanlarından faydalanarak evden çalışmalarının temini için gereği ve keyfiyetin merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan tüm hakim ve cumhuriyet savcılarına duyurulmasını rica ederim." ifadeleri kullanıldı.