Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
AA

İdrar kaçırma sorununun cinsel bozukluklara yol açabileceğini belirten Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Tufan Tarcan, idrar kaçırmanın hijyenik sorunlar ve güven eksikliğine neden olduğu için idrar kaçırma sorunu yaşayan kişilerin cinsel işlev bozukluğu yaşayabileceğinin altını çizdi.

İdrar kaçırmanın depresyona yatkınlığı arttırdığını belirten Prof. Dr. Tufan Tarcan, sözlerine şöyle devam etti; “İdrar kaçırma sorunu yaşayan kişilerin sosyal hayatları, iş hayatları, arkadaş ilişkileri kısıtlanıyor ve hayat kalitesinin tüm alt bölümleri bu sorun nedeniyle etkileniyor. İdrar kaçırmaya bağlı olarak ortaya çıkan depresyon sorunu cinsellikten uzaklaşmaya ve cinsel ilişki sırasında idrar kaçırma korkusu yaşanmasına yol açarak cinsel hayatı kısıtlıyor.

SADECE CİNSEL İLİŞKİ SIRASINDA DA İDRAR KAÇIRMA SORUNU GÖRÜLEBİLİYOR

İdrar kaçırma sorunu cinsel işlev bozukluklarına yol açtığı gibi sadece cinsel ilişki sırasında da idrar kaçırma sorunu yaşayan kişiler az da olsa görülmektedir. Cinsel ilişki sırasında idrar kaçıran kişiler ikiye ayrılmaktadır. İlk olarak, günlük hayatında stres tipi veya aşırı aktif mesaneye bağlı olarak idrar kaçırma sorunu yaşayan kişiler cinsel ilişki sırasında da idrar kaçırma sorunuyla karşı karşıya kalabilirler.

Bu grubun dışında, günlük hayatında idrar kaçırma sorunu yaşamayan ancak ilginç olarak sadece cinsel ilişki sırasında mesane kasının aşırı aktivitesinden kaynaklanan idrar kaçırma sorunu yaşayan hastalarımız da bulunmaktadır.

İDRAR KAÇIRMA SORUNU ERKEKLERİN SOSYAL HAYATLARINI DAHA ÇOK ETKİLİYOR

Erkeklerde idrar kaçırma; nörolojik hastalıklar, prostat kanseri tedavisinin bir komplikasyonu olarak ya da uzun süre devam eden ve zamanında tedavi edilmemiş prostat tıkanıklığının bir komplikasyonu olarak ortaya çıkmaktadır. İdrar kaçırma sorunu erkeklerde daha az görülmektedir ancak hekime başvuru oranları daha yüksektir.

Kadınlarda daha çok idrar kaçırma sorunu görülmesine rağmen doktora başvurma oranları erkeklere göre daha azdır. Çünkü kadınlar idrar kaçırma problemini yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak görmekte ve ayrıca hekime utanma duyguları nedeniyle bu sorunlarını daha az oranda ifade edebilmektedirler. Ancak idrar kaçırma sorunu yaşayan her iki taraf içinde erken tanı ve tedavi bir çok açıdan önemlidir.

KADINLAR İDRAR KAÇIRMA SORUNUNU HEKİMLE PAYLAŞMIYOR

Günümüzde kadın cinsel işlev bozuklukları en az erkekteki cinsel problemler kadar sık görülmektedir ancak kadın cinsel işlev bozuklukları bir tabu olmasından ve erkeklere göre daha karmaşık olmasından dolayı çok fazla araştırılmamıştır.
Kadın cinselliği ile ilgili karşılaşılan sorunlar çeşitlidir ve temel olarak dört bölümde incelenir:

1. Hipoaktif cinsel istek bozuklukları: Genel olarak cinsel isteksizlik olarak tanımlanabilir. Bazen cinsel yaşamın başlaması ile bazen de yıllar sonra bile ortaya çıkabilir. Başlıca nedenleri hormonal bozukluklar ya da psikolojik sebeplerdir. Tedavisi altta yatan nedene yönelik şekillenmektedir.

2. Cinsel uyarılma bozuklukları: Nedeni psikolojik olabileceği gibi hormonal bozukluklar, kalp-damar hastalıkları, nörolojik hastalıklar ya da diyabet gibi sistemik hastalıklara bağlı olarak da ortaya çıkabilir.

3. Cinsel doyum bozuklukları: Psikolojik ya da organik nedenlere bağlı olabilir. Çoğu zaman da diğer tip cinsel işlev bozukluklarının bir sonucu olarak karşımıza çıkar.

4. İlişki sırasında ağrı ve vajinismus: Vajinismus, kadında değişik nedenlerle pelvik taban kaslarının istemsiz kasılma durumudur. Nedenleri davranışsal ya da psikolojik olabileceği gibi organik de olabilir.

Cinsel işlev bozukluğuna neden olan birçok faktör bulunmaktadır. Her bir nedene göre ise ayrı tedavi yöntemi uygulanmaktadır.

Çocukluk döneminde edinilen ve psikojenik ya da davranışsal nedenlerden kaynaklanan yanlış işeme alışkanlıkları ilerideki yaşamda cinsel işlev bozukluğuna ve daha ciddi mesane ve idrar kaçırma sorunlarına neden olabilir.
Özellikle, çocukluk döneminde görülen seyrek işeme, ya da disfonksiyonel işeme gibi durumlarda adölosan ve erişkin döneminde idrar kaçırma ve vajinismus gibi cinsel işlev bozukluğu riski artmaktadır. Tüm bu patolojilerde ortak kesişme noktasının primer veya davranışsal nedenlerle sonradan kazanılan pelvik taban gevşeme bozukluğu olduğu öne sürülmüştür. Bu hastalarda kabızlık ve irritable barsak sendromu (İBS), interstisyel sistit/mesane ağrı sendromu da daha fazla görülmektedir.

Oldukça kafa karışıklığı yaşanan diğer bir durum ise işeme bozuklukları ve idrar kaçırma ile birlikte görülebilen ama çoğunlukla çocuklara yanlış ve asıl neden olarak etiketlenen psikojenik sorunlardır. İdrar kaçırmanın çocuk ya da erişkinde sıkıntı yaratması çok doğaldır ve psikolojik etkilenme çoğunlukla sebep değil sonuçtur. Primer ürolojik değerlendirme bu hastalara temel yaklaşım olmalıdır. Ancak, gerekli olgularda mutlaka multidisipliner yaklaşımla çocuk psikiyatrisine baş vurulmalıdır. Aksi takdirde uygulanacak yanlış tedaviler ve tanıda gecikme geriye dönüşümsüz böbrek ve mesane sorunlarına neden olabilmektedir.

Özet olarak, erişkinlerde idrar kaçırma sorunu ve cinsel işlev bozukluğu arasında açık bir bağ bulunmaktadır. Birçok hastada çocukluk çağlarından kaynaklanan pelvik tabana ait sorunlar bu ilişkide ortak nokta olarak saptanmaktadır. İdrar kaçırmanın bu tür komplikasyonlarının engellenmesi doğru ve zamanında ürolojik tanı ve tedaviden geçmektedir” dedi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri