Türkiye'de 36 adet Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu bulunuyor. Bu kurullar, çalışma alanlarındaki taşınmaz kültür varlıklarını tespit ederek tescil işlemini yapıyor. Daha sonra da tescil edilen taşınmaz kültür varlıkları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, tarafından 11 başlık altında envantere kaydedilerek koruma altına alınıyor.

Taşınmaz Kültürel Varlıklar
Sivil Mimarlık Örneği: 69.104
Kültürel Yapılar: 12.530
Dinsel Yapılar: 10.147
Mezarlıklar: 5.169
Endüstriyel ve Ticari Yapılar: 4.171
İdari Yapılar: 2.985
Kalıntılar: 2.702
Askeri Yapılar: 1.252
Anıt ve Abideler: 375
Şehitlikler: 307
Korunmaya Alınan Sokaklar: 71
TOPLAM: 108.813