Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
AA

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, insan sağlığı ve çevreyi kalıcı özellik gösteren kimyasalların olumsuz etkilerinden korumayı, kısıtlama, yasaklama ya da önleme gibi tedbirler alarak bu maddelerin üretimlerini, kullanımlarını, ticaretini, salımları, stokları ve atıklarını tamamen ortadan kaldırmayı hedefleyen "Kalıcı Organik Kirleticilere (KOK) İlişkin Stockholm Sözleşmesi" 12 Ocak 2010'da Türkiye için yürürlüğe girdi.

Stockholm Sözleşmesi'nin AB nezdinde uygulaması amacıyla da Kalıcı Organik Kirleticiler Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü yayımlanarak Türkiye'de 14 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Kalıcı Organik Kirleticiler (KOK) Hakkında Yönetmelik" ile uyumu sağlandı.

Tüzüğün 2019'da güncellenmesinin ardından, AB müktesebatına uyum ve Türkiye'deki kimyasallar mevzuatındaki gelişmelerin mevzuata aktarılması amacıyla, Kalıcı Organik Kirleticiler Yönetmeliğinde güncelleme ihtiyacı ortaya çıktı.

Bu kapsamda, Yönetmeliğin tanımlar ve kontrol önlemlerinde "muafiyetler" başlığı altında değişiklikler yapıldı.

Ayrıca yönetmeliğin eklerinde de değişikliğe gidildi.

Yönetmelikte ek-2'deki "kısıtlı maddeler listesi"nin yer aldığı maddeye, "yasaklı maddeler listesi" eklendi. Yine aynı ekte kimyasalların kısıtlama şartları güncellendi ve bir yeni kimyasal (PFOA) eklendi.

Ek-3'teki emisyon azaltma hükümlerine tabi maddeler listesine yeni bir kimyasal madde (Hekzaklorobütadien) eklenerek bir madde de (HBCDD) çıkarıldı.

BAKMADAN GEÇME