Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
AA

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı 2016 Yılı Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması'na göre, Türkiye'de gayri safi yurt içi Ar-Ge harcamaları geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 19,5 artışla 24 milyar 641 milyon liraya yükseldi.

Söz konusu harcamalarda mali ve mali olmayan şirketler yüzde 54,2 ile en büyük paya sahip olurken bunu yüzde 36,3 ile yükseköğretim ve yüzde 9,5 ile kar amacı olmayan kuruluşların da dahil edildiği genel devlet harcamaları izledi.

Ticari kesim Ar-Ge harcamalarında ise aslan payı yüzde 57,2 ile imalat sektörünün oldu. Bilgisayar, elektronik ve optik ürün imalatıyla motorlu taşıtlar ve diğer ulaşım araçlarının imalatı bu alanda en fazla harcama yapılan alanlar olarak dikkati çekti. Bilgi ve iletişim sektörü, yüzde 30 ile Ar-Ge faaliyetlerine en fazla kaynak ayrılan diğer ticari sektör olurken, bu grupta en fazla harcama, programlama ve danışmanlık alanında yapıldı.

Yükseköğretim Ar-Ge harcamaları

Ar-Ge alanına göre yükseköğretim harcamaları incelendiğinde, sağlık bilimleri yüzde 30,3 ile en fazla harcamanın yapıldığı alan olarak dikkati çekti. Bu alanı yüzde 25 ile sosyal bilimler, yüzde 19,2 ile mühendislik bilimleri ve yüzde 13,2 ile beşeri bilimler takip etti. Tarım bilimleri, yüzde 4,7 ile yükseköğretimde en düşük Ar-Ge harcamasının yapıldığı alan oldu.

Kamu Ar-Ge harcamaları

Sosyoekonomik amaçlı genel devlet harcamalarına bakıldığında ise "savunma" yüzde 20,5 ile ilk sırada yer aldı. Bu alandaki cari harcamalar 361,2 milyon lira, yatırım harcamaları ise 117,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

Sosyoekonomik amaçlı kamu kesimi Ar-Ge harcamalarında tarım yüzde 18,4, yeryüzünün keşfi ve kullanımı yüzde 18, endüstriyel üretim ve teknoloji sektörü yüzde 12,1 paya sahip oldu. Bu alanda en düşük harcama yüzde 0,08 ile kültür, eğlence, din ve kitle iletişim sektöründe yapıldı. Kamu kesimi Ar-Ge harcamalarında uzayın keşfi ve kullanımı için ayrılan pay ise yüzde 1,1 olarak belirlendi.