Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Deniz ÇİÇEK/ GAZETE HABERTÜRK

2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı’nda yapılan değişiklikle, opera ve tiyatro desteklerine “ilim” ayarı yapıldı.

Kabul edilen önergeyle, opera ve tiyatronun geliştirilmesi için verilen desteklerden, artık görsel ve işitsel sahne sanatlarının yanı sıra ilim ve edebiyat etkinlikleri de pay alacak.

Bütçeye konulan 50 milyon TL’lik ödenekle, Türk tarihinin önemli şahsiyetleri ile ilgili belgeseller, gençlerin kısa film faaliyetleri ve geleneksel sanatlar gibi faaliyetler de desteklenecek.

Düzenleme gerekçesinde, “Kültür Bakanlığı’nın görev alanı sadece opera ve tiyatronun geliştirilmesi ile sınırlı değil” denildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı’nda, operaya verilen desteklere ilişkin değişiklik yapıldı.

Komisyondaki görüşmeler sırasında verilen önergeyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinde yer alan sanatsal faaliyetler için verilecek 50 milyon TL tutarındaki desteğin kullanım alanları genişletildi.

Tasarının, söz konusu ödeneğin “opera ve tiyatronun geliştirilmesini desteklemek” amacıyla kullanılacağına ilişkin maddesi değiştirildi.

Maddedeki, “opera ve tiyatro” ifadesi çıkarılarak, yerine “görsel ve işitsel sanatlar, sahne sanatları, geleneksel sanatlar, güzel sanatlar ile ilim ve edebiyat alanında yapılacak etkinlik ve projeler” ifadesi getirildi.

GEREKÇE: BAKANLIĞIN GÖREV ALANI SADECE OPERA DEĞİL

Değişiklik önergesinin gerekçesinde, Kültür Bakanlığı’nın görev alanının sadece opera ve tiyatro ile sınırlı olmadığı belirtilerek “Bakanlığın diğer sanat dallarına da destek sağlamasına imkân sağlamak gerekiyor.

Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinde bulunan ödeneğin, opera ve tiyatro yanında, diğer sanat dallarına da destek sağlamak için kullanılmasına imkân verilmesi amaçlanıyor” denildi.

Maliye yetkilileri, yapılan değişiklikle opera kelimesinin çıkarılmış olmasının, operanın destekten yararlanmayacağı anlamı taşımadığını, sadece kapsamın genişletildiğini vurguladı.

Yetkililer, geçmişte bir piyes organize edilmek istendiğinde destekleme yapılamadığını, önergeyle bu tür sorunların çözüldüğünü ifade etti.

Sanat çevreleri ise düzenleme ile opera destekleri için ayrılan tutardan artık pek çok etkinliğin faydalanacağını belirterek, bunun da operaya verilen desteklerin kısıtlanacağı, belki de hiç verilmeyeceği anlamına geldiğini ileri sürdü.