Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Aykut YILMAZ / GAZETE HABERTÜRK

Devlet, Konya’daki Yusuf Ağa Yazma Eser Kütüphanesi’nde 2000 yılında ortaya çıkan Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi el yazması eser soygununun peşini bırakmadı. Hırsızlığın ortaya çıktığı tarihten bu yana 16 yıldır tarihi eserlerin peşini bırakmayan devlet, dünyanın her tarafında yaptığı araştırmalar sonucunda, kaybolan 110 el yazması eser ve Selçuklu dönemine ait 64 yazma eserin cilt kapaklarından 6’sını bularak Türkiye’ye getirmeyi başardı. Paha biçilmez diğer eserler hâlâ aranırken, kütüphane memuru S.Ç. hakkında verilen 20 milyon dolarlık tazminat kararının Yargıtay tarafından onanmasıyla yüzyılın soygunu yeniden gündeme geldi.

4’Ü İNGİLTERE’DE 2’Sİ ABD’DE BULUNDU

Türkiye’nin en büyük el yazması merkezlerinden Konya’daki Yusuf Ağa Kütüphanesi’nde çalışan S.Ç. adlı memurun 2000 yılında emeklilik başvurusu sırasında, tarihi eserlerin sayımı yapılınca, yüzyılın tarihi eser kaçakçılığı da ortaya çıktı. Sayımda, 110 adet el yazması eser ile Selçuklu dönemine ait 64 adet yazma eserin cilt kapağının yerinde olmadığı, bunların başka kitaplarla değiştirildiği tespit edildi. Bunun üzerine kütüphane memuru S.Ç. hakkında dava açıldı. S.Ç. 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılırken, devlet, soygunun peşini bırakmadı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı görevlileri ile Türk diplomatlar dünya çapında hafiye gibi araştırmaya girişti. Dünyanın sayılı müzayede kuruluşlarında ve koleksiyonlarda yapılan araştırmalar sonucunda paha biçilmez el yazması eserlerin 4’ü İngiltere’de, 2’si Amerika’da bulundu.

İbn-i Arabi’nin Kitabu’l Ba, Kitabu’l Hutbe ile Hilyetu’l Ebdal adlı eserleri ile Kadı-Zade Rumi Selahaddin Musa b. Muhammed’e ait Kitabu’l Hey’e isimli eser İngiltere’de müzayede salonunda satışa çıkarılınca Türkiye’nin girişimleri sonucu ülkeye getirilerek Yusuf Ağa Kütüphanesi’ne teslim edildi. Eserlerden 2’si de ABD’deki Pennsylvania Üniversitesi Yazma ve Nadir Eserler Kütüphanesi Lawrence J. Schoeberg Koleksiyonu’ndan çıktı. Bunların, Ebû Alî Hüseyin b. Abdi’llâh’a ait El-İşarat ve’t-Tenbihat fi’l-Mantık isimli eserine Razi’nin yazmış olduğu şerh ve Ebû Ya’küb es-Sekkâkî’nin Miftahü’l-Ulum isimli eserler olduğu tespit edildi. Bu iki eser de ABD’den alınarak, kütüphanedeki yerine tekrar konuldu.

CEZAYI FAİZİYLE ÖDEYECEK

Devlet bir yandan, tamamına yakınının yurtdışına çıkarıldığı düşünülen tarihi eserleri aramaya devam ederken, bir yandan da kütüphane memuru S.Ç. hakkında tazminat davası açtı. Dava 5 Mart 2016 tarihinde Yargıtay’da karara bağlandı. Yargıtay, S.Ç.’nin, devlete 20 milyon dolar tazminat ödemesine dair yerel mahkeme kararını onadı. S.Ç. 20 milyon doların, emekliye ayrıldığı 24 Nisan 2000 tarihinden bu yana gerçekleşen yasal faizini de ödeyecek. Bu da, cumhuriyet tarihinin en büyük tazminat cezalarından biri olarak tarihe geçti. HABERTÜRK’ün kendisine ulaşmaya çalıştığı S.Ç.’nin avukatı Ali Özerdem, “Ben de kendisine ulaşamıyorum. Telefonu yok, nerede olduğunu ve şu an ne iş yaptığını bilmiyorum” dedi.

ARANAN ESERLER

Yusuf Ağa Kütüphanesi’den çalınan ve halen aranan, birçoğu bin yıllık eserlerden bazıları şöyle:

-Sadreddin Muhammed b. İshak el-Konevi: Miftahu’l- Gayb, Kitabün-Nefahat el-İlâhiyye, Fazlu’s-Saadeti’t-Tevhid.

-Muhyiddin Arabi: Risaleti Ruhul Kudüs fi Menazıratün Nefs, Aklat al-Mustavfirat, Kitabu Tacût Teracim fi İşareti’l-İlm, Kitabu’ş-Şevahid, Kitabu’l-Celâle, Kitabu’l-Ezel, Divan-ı Şeyhü’l

-İbni Baytar Ziyaeddin Abdullah b. Ahmed el-Maliki: Tezkiratü İbn Baytar fi’t-Tıb.

-Fahreddin Muhammed b. Ömer er-Razi: Şerh el-Kanun fi’t-Tıb.

-Ebu’l-Fevz b. Abdü’l-Halik el Mısri: 536 H. (1141 M.) tarihinde Kufi hat ile yazılan Kuran-ı Kerim.

-Tabib el-A’yün b.A’yün al-Mısrî: el-Kanunu fi’t-Tıp.

-Ekber.