KATEGORİLER

Yazının devamını okumak için tıklayınız...

TÜBİTAK

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), 1963 yılında Türkiye’de planlı ekonomi döneminin başlangıcında kurulmuştur. Kuruluş aşamasında en temel görevleri, özellikle doğa bilimlerinde temel ve uygulamalı akademik araştırmaları desteklemek ve genç araştırmacıları teşvik etmek, özendirmekti. Bu görevleri yerine getirebilmek amacıyla, temel bilimler, mühendislik, tıp, tarım ve hayvancılık alanlarında dört araştırma grubu (şimdi on araştırma grubunu içeren Araştırma Destek Programları Başkanlığı) ile Bilim Adamı Yetiştirme Grubu (şimdi Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı) oluşturulmuştur.

1968’de Ankara’da, Elektronik Araştırma Ünitesi’nin, şimdi Gebze’de faaliyet gösteren Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü-TÜBİTAK-UEKAE; 1971’de Yapı Araştırma Enstitüsünün (1989’da TÜBİTAK Bilim Kurulu kararı ile araştırma grubu şekline dönüştürülmüştür); 1972’de Gebze’de Marmara Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Enstitüsünün, şimdi Marmara Araştırma Merkezi-TÜBİTAK-MAM; 1973’de Güdümlü Araçlar Teknolojisi ve Ölçüm Merkezinin, şimdi Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü-TÜBİTAK-SAGE; 1984’de Ankara Elektronik Araştırma Geliştirme Enstitüsünün, 1995’te Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Araştırma Enstitüsü-BİLTEN ve şimdi Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü-TÜBİTAK-UZAY; 1986’da Ulusal Metroloji Enstitüsünün-TÜBİTAK-UME ve 1983’te Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte ortaklaşa kurulan ve 2002’de TÜBİTAK Başkanlığına doğrudan bağlı Enstitü haline gelen Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsünün-TÜSSİDE kurulmasıyla birlikte kurumun görevleri arasında yer alan araştırma faaliyetlerine başlanmıştır.

TÜBİTAK, 1967 yılında Dokümantasyon ve Enformasyon Merkezini kurarak araştırmacılara Ar-Ge alanında dokümantasyon hizmeti vermek görevini üstlenmiştir. Bu merkez, 1996’da akademik bilgisayar ağı kurulduktan sonra Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezine-TÜBİTAK-ULAKBİM dönüştürülmüştür. Bu merkezin yanı sıra, 1995’te Ulusal Gözlemevinin-TÜBİTAK-TUG ve 1995’de Enstrumental Analiz Laboratuvarının, şimdi Ankara Test ve Analiz Laboratuvarı-TÜBİTAK-ATAL; 1996’da Temel Bilimler Araştırma Enstitüsünün-FEZA GÜRSEY; 2001’de Bursa Test ve Analiz Laboratuvarının-TÜBİTAK-BUTAL kurulmasıyla, araştırmacılara farklı alanlarda çeşitli bilimsel ve teknolojik altyapı hizmeti verilmektedir.

TÜBİTAK, Türkiye’nin bilim ve teknoloji politikalarının belirlenmesinde Hükümete yardımcı olmak sorumluluğunu, ilk kez “Türk Bilim Politikası; 1983-2003” dokümanını hazırlama görevini üzerine alarak üstlenmiştir. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun (BTYK) 1983 yılında kurulması ve bu kurulun sekreterya görevinin TÜBİTAK’a verilmesi, bu sorumluluğu belirgin ve somut bir görev haline getirmiştir. Bu görevle bağlantılı olarak, TÜBİTAK önümüzdeki yirmi yıllık dönemde uygulanacak bilim ve teknoloji politikalarının belirlenmesine yönelik olarak “Vizyon 2023” adlı kapsamlı bir proje gerçekleştirmiş, ayrıca 2005-2010 Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları Uygulama Planı, 2008-2010 Ulusal Yenilik Stratejileri Uygulama Planı ve  2007-2010 Uluslararası BTY Stratejileri Planının hazırlanmasında koordinasyonu sağlamıştır.

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun sanayi kuruluşlarının ve özel kesimin teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini teşvik etmek için verilecek devlet yardımlarının düzenlenmesine yönelik 1 Haziran 1995 tarihli 95/2 sayılı Tebliği ile destek verilecek Ar-Ge projelerinin değerlendirilmesi görevi Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) ile beraber TÜBİTAK’a verilmiştir. Bu amaçla Teknoloji İzleme ve Değerlendirme Başkanlığı (şimdi Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı-TEYDEB) kurulmuştur. Hibe olarak verilen bu destekler daha önce tamamen DTM mali kaynaklarından karşılanırken, Ağustos 2005-Eylül 2010 arasında bu desteklerin %25’i DTM, %75’i TÜBİTAK kaynaklarından, 23 Eylül 2010’da yayımlanan Tebliğ değişikliği ile de, tümüyle TÜBİTAK kaynaklarından karşılanmaya başlanmıştır.

TÜBİTAK, kuruluş kanunu gereği, uluslararası ikili ve çok taraflı bilimsel ve teknolojik işbirliği faaliyetlerinde Türkiye’yi temsil etmekte ve bu alandaki koordinasyonu sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, Türkiye’nin 2003 yılından itibaren AB Çerçeve Programlarına tam katılımı sonrasında bu programların ulusal koordinasyonunu sağlamaktadır.

Toplumda bilimsel, teknolojik ve yenilik faaliyetlerine yönelik farkındalığın ve bilim okuryazarlığının artırılmasına yönelik etkinliklerin gerçekleştirilmesi, TÜBİTAK’ın kurulduğu ilk yıllardan başlayarak, yayınlanan dergi ve kitaplar, gerçekleştirilen yarışma ve şenlikler aracılığı ile hayata geçirilmektedir. 2007 yılından itibaren bu alanda yapılacak “Bilim ve Toplum Projeleri”ne destek verilmesine başlanmıştır. Ayrıca toplumun bilim ve teknoloji ile eğlenerek öğrenilen ortamlarda buluşmasını sağlayan çalışmalar devam etmektedir.

Daha önce “Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu” olan TÜBİTAK ismi, 7 Temmuz 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5376 sayılı Kanun ile, “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu” olarak değişmiştir. Kuruluş Kanunu ve bunu izleyen mevzuat ve metinlerde yer alan TÜBİTAK’ın faaliyet alanının doğa bilimleri ile sınırlı olduğu izlenimini veren hükümler yeni yasada genişletilmiş, sosyal ve beşeri bilimler de Kurumun görev alanına dahil edilmiştir. 5376 sayılı Kanunla, Kurumun sadece mali mevzuata uygunluk açısından değil, daha önemlisi kendisinden beklenen etkinlik performansı açısından somut ölçüler ve hedefler içeren stratejik plan ve yönetim ilkeleri doğrultusunda hesap verebilirliği esasları da tanımlanmıştır. 5376 sayılı Kanun ile ayrıca bilgi ve teknolojinin üretildiği ortamlardan, kullanıldığı ortamlara aktarılmasını sağlayacak, üniversite-sanayi işbirliğini geliştirecek çeşitli ve etkin mekanizmaların kullanımına olanak verecek hükümler getirilmiştir.

Tübitak Haberleri

 • Kişiye özel müzik ile 'çınlama terapisi'

  Sağlık, 14 Ocak 2019

  Kişiye özel müzik ile 'çınlama terapisi'

  Yıldız Teknopark'ta bir Ar-Ge şirketi tarafından kulağında çınlama sorunu olan hastalar için müzikal terapi yazılımı geliştirildi

 • Migren hastalarına müjde! 'Migreni tamamen ortadan kaldırıyor'

  Sağlık, 03 Ocak 2019

  Migren hastalarına müjde! 'Migreni tamamen ortadan kaldırıyor'

  Dr. Kudsi Öncü, migreni tedavi eden bir cihaz tasarladı. Dr. Öncü, migreni tedavi eden cihazla ilgili şunları söyledi: Dünyada migren için belli cihazlar var ancak bizim tamamen yerli olarak geliştirdiğimiz bu cihaz, hem önleyici hem tedavi edici özelliğe sahip. Yani migreni tamamen ortadan kaldırıyor. Bu yönüyle dünyada tek. Öte yandan cihazla ilaç kullanımı da son bulacak...

 • Savunmada 10 yeni Ar-Ge projesi başlatıldı

  Savunma Sanayi, 02 Ocak 2019

  Savunmada 10 yeni Ar-Ge projesi başlatıldı

  Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), güvenlik güçlerinin mevcut veya planlı sistem ve platformlarının ihtiyaçları ve geleceğe dönük yeni teknoloji alanlarına yönelik olarak 300 milyon lira bütçeli 10 yeni Ar-Ge Projesi başlattı.

  Ses hızını aştı! Yerli ve milli silahta tarihi an

  Savunma Sanayi, 27 Aralık 2018

  Ses hızını aştı! Yerli ve milli silahta tarihi an

  Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla Avrupa'nın çift raylı en uzun test hattı Harp Başlığı Raylı Sistem Dinamik Test Altyapısı'nda (HABRAS) önemli bir teste imza atıldı. Testte, bir tonluk MK-84 genel maksat bombası, ses hızını aştı ve çelik donatıyla güçlendirilmiş beton hedefi başarıyla deldi.

  "Yerli yazılım önledi"

  Gündem, 26 Aralık 2018

  "Yerli yazılım önledi"

  Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni'nde konuştu. Erdoğan konuşmasında, "Hudutlarımızın korunmasına gösterdiğimiz hassasiyetleri verilerimizi korumak için de göstermek zorundayız. Geliştirdiğimiz Ahtapot yazılımı bir kuvvet komutanlığına yapılan saldırıyı başarıyla engelledi ve NATO tatbikatına dahil edildi" dedi

 • TÜBİTAK'a bağlı birimlere 105 personel alınacak

  Gündem, 25 Aralık 2018

  TÜBİTAK'a bağlı birimlere 105 personel alınacak

  BİLGEM'e bağlı KAMU SM, SGE ile SAGE birimlerinde görev yapmak üzere araştırmacı, teknisyen, uzman yardımcısı ve uzman kadrolarında toplam 92 personel alımı gerçekleştirilecek. Ayrıca kurumun farklı birimlerinde teknisyen, şoför, memur ve hemşire kadrolarında istihdam edilmek üzere toplam 13 personel alımı yapılacak

 • "Uzay fırınıyla" 22 ülkeye ihracat

  İş-Yaşam, 22 Aralık 2018

  "Uzay fırınıyla" 22 ülkeye ihracat

  Elektrik trafolarında kullanılan devre kesicileri yerli teknolojiyle geliştirmek için İzmir'de kurulan laboratuvarda uzay koşullarında üretilen vakum tüpleri, Vietnam'dan Kolombiya'ya çok sayıda ülkedeki elektrik iletim hatlarında kullanılıyor

 • TÜBİTAK çizgi roman serisi

  Kültür-Sanat, 19 Aralık 2018

  TÜBİTAK çizgi roman serisi

  Emrah Ablak'ın 'Prof. Azmi' ile temizlik işçisi 'Bayram Efendi'nin maceralarını çizip anlattığı 'TÜBİTAK 1' ve 'TÜBİTAK 2' çizgi roman kitapları yayımlandı

  Akraba evliliği yapan 200 aile incelendi! Sonuç...

  Sağlık, 17 Aralık 2018

  Akraba evliliği yapan 200 aile incelendi! Sonuç...

  Türkiye'de akraba evliliği yapan 200 aileyi genetik taramadan geçiren bilim insanları, zeka ve kas yapısını etkileyen çocukluk çağı nörolojik hastalıklarıyla ilişkili 4 yeni gen tespit etti

  Kanseri erken teşhis eden cihaz geliştirildi

  Sağlık, 10 Aralık 2018

  Kanseri erken teşhis eden cihaz geliştirildi

  İTÜ Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri, kanserin erken teşhisinde kullanılabilecek bir cihaz tasarladı. Nanoteknoloji temelli MEMS cihazı, TÜBİTAK'ta 229 projenin içinde birinci seçildi

 • Kimliklere 'bionay' veriyor

  Girişimcilik, 05 Aralık 2018

  Kimliklere 'bionay' veriyor

  Kimlik kartlarının çipli hale gelmesi ile, kimlik doğrulama sistemleri de değişiyor. Bu kapsamda elektronik kimlik doğrulama cihazı geliştiren biOnay isimli yerli bir girişim, meydana gelebilecek sahtecilik olaylarının önüne geçmeyi hedefliyor. BiOnay Kurucu Ortağı Ümit Yaşar Usta, "Kimlik sorgulama bundan böyle kimlik üzerinde yer alan bilgilerden değil, kimlik kartı üzerinde yer alan çip üzerinden sağlanacak. Böylece, bir kimlik kartını doğrulayan görevlinin gözünden kaçabilecek bir sahtecilik, elektronik kimlik doğrulamaya takılacak" dedi

 • Ericsson 11. merkezini Türkiye’de açtı

  Teknoloji, 04 Aralık 2018

  Ericsson 11. merkezini Türkiye’de açtı

  Ericsson, gelecek 5 ila 10 yıl içinde global endüstriyi şekillendirecek teknolojileri üretmek hedefiyle hayata geçirdiği küresel araştırma laboratuvarlarının 11’incisini Türkiye’de hizmete açtı.

 • Lokomotifin en kritik parçasına milli imza

  İş-Yaşam, 26 Kasım 2018

  Lokomotifin en kritik parçasına milli imza

  Eskişehir'de, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ (TÜLOMSAŞ) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) iş birliğiyle raylı sistemler sektörünün gelişmesinde bir dönüm noktası oluşturacak yerli ve milli yeni nesil "cer konvertörü" üretildi.

  "Bin 289 personel TÜBİTAK'tan ihraç edildi"

  Gündem, 12 Kasım 2018

  "Bin 289 personel TÜBİTAK'tan ihraç edildi"

  Son dakika... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "17.12.2013-31.10.2018 tarihleri arasında FETÖ/PDY terör örgütü irtibatı ve iltisaklı olan bin 289 TÜBİTAK personelinin işine son verilmiştir." dedi.

  Ar-Ge'ye 1,1 milyar lira kaynak

  Para, 28 Ekim 2018

  Ar-Ge'ye 1,1 milyar lira kaynak

  Cumhurbaşkanlığının 2019 yılına ilişkin programında TÜBİTAK Ar-Ge projeleri için 1,1 milyar lira kaynak tahsis edilirken, TCDD hızlı tren yatırımları için 3,5 milyar liralık harcama yapılacak. Önümüzdeki yıl Özelleştirme Fonu'nun 10 milyar lira tutarında özelleştirme geliri elde etmesi bekleniyor

 • TÜBİTAK'tan "enflasyonla mücadele"ye ekstra destek

  İş-Yaşam, 27 Ekim 2018

  TÜBİTAK'tan "enflasyonla mücadele"ye ekstra destek

  Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Enflasyonla topyekun mücadele kapsamında TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi test ve analiz fiyatlarında mevcut indirimlere ilaveten teknopark firmaları ve KOBİ'ler için yüzde 10 ekstra indirim yaptık" dedi

 • TÜBİTAK'a iş dünyasından atama

  İş-Yaşam, 24 Ekim 2018

  TÜBİTAK'a iş dünyasından atama

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu’nun (TÜBİTAK) yeni sisteme göre ilk yönetim kurulu üyelerini atadı.Kurumun yeni yönetiminde bilim, teknoloji, Ar-Ge ve sanayi dünyasından isimlere yer verildi. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, TÜBİTAK’ın ilk yönetim kurulu üyeleri Prof. Dr. Hasan Mandal, Prof. Dr. Mehmed Özkan, Prof Dr. Metin Orhan, Aydın Ünal, Medyasoft Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mehmet İhsan Taşer, BAYKAR Genel Müdürü Lütfü Haluk Bayraktar ve Arçelik Üretim ve Teknolojiden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Şeref Oğuzhan Öztürk'ten oluştu.

 • Eğitim’de bilgisayarsız kodlama dönemi

  Gündem, 23 Ekim 2018

  Eğitim’de bilgisayarsız kodlama dönemi

  “TÜBİTAK 4004 Okul Öncesi Eğitimde Bilgisayarsız Kodlama” projesi gerçekleştirildi. Dr. Öğretim Üyesi Şermin Metin, “Dünyada da eğitimin odak konularından biri hallini alan bilgisayarsız kodlama, ülkemizde de önemli bir hal almaya başladı. Teknolojisiz bağımsız bir öğrenme ortamı sağlamak istediğimiz projede çocukların bireysel, küçük grup ve büyük grup olarak etkileşimli çalışmalarına özen göstermeye çalıştık. Bu süreçte çocuklar kendilerini farklı bir ortamda hissettiler. Daha çok iletişim gücünü arttırmak için izlediğimiz bu yolda, etkileşimli çalışmalar ve farklı bir yöntemle yeni bir dil oluşturmaya çalıştık” dedi

  Milli e-posta NATO yolunda

  Gündem, 09 Ekim 2018

  Milli e-posta NATO yolunda

  Yüzde 100 milli bir haberleşme sistemi üzerine çalışmaya başlayan TÜBİTAK BİLGEM, KurumNet’i 2017 yılının başından beri, kurum içinde 2 bin çalışanıyla kullanmaya başladı. TÜBİTAK BİLGEM, diğer yandan savunma sanayi alanında faaliyet gösteren STM ile de işbirliği yaparak geliştirdiği ürünü kritik ve stratejik konularda haberleşme ihtiyacını karşılamak amacıyla ihale açan NATO’ya önerdi