Maliye Bakanlığı, vergi dairesine 125 bin YTL ve üzeri borcu olan mükellefleri "yüzsüz" diye niteleyerek internet sitesinden yayınlayacak. Fakat TMSF'ye 1 milyar dolara yakın borcu olan Erol Aksoy bu listede yer almayacak. Çünkü O, BİR DÜNYA VATANDAŞI...

Maliye Bakanlığı, her bir vergi dairesine 125 bin YTL ve daha fazla borcu olan ve bu tutar üzerinden kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefleri deşifre edecek.

Bu kapsamda, 16 Temmuz -16 Ağustos 2007 tarihleri arasında, 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle vadesi geçtiği halde borcunu ödemeyenlerin listesi Türkiye genelindeki vergi dairelerine asılacak. Gelir İdaresi Başkanlığı da, bu listeyi 3 Eylül 2007 tarihinden itibaren internet sitesinden yayınlayacak.

Maliye Bakanlığı'nın, vergi borçlularının açıklanmasına yönelik Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğde, "Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarları"nın Maliye Bakanlığı'nca açıklanabileceği anımsatıldı. Ayrıca, kamu görevlilerince yapılan adli ve idari soruşturmalarla ilgili olarak talep edilen bilgi ve belgeler ile bankalara, yapacakları vergi tahsiline yönelik bilgiler verilebileceği kaydedildi.


Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenledikleri veya kullandıkları vergi inceleme raporuyla tespit olunanların, kanunla kurulmuş mesleki kuruluşlarına, birlik ve meslek odalarına bildirilmesinin "vergi mahremiyetini ihlal" olmayacağı bildirildi. Bu koşulda bilgi verilen kişi ve kurumların da yasaklara uymak zorunda oldukları vurgulandı. Tebliğ'de 2007 yılında yapılacak açıklamaların, Türkiye genelindeki vergi dairelerinde (vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerlerinde asılmak suretiyle) 16 Temmuz-16 Ağustos 2007 tarihleri arasında, 3 Eylül 2007 tarihinden itibaren de Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yapılması öngörüldü.


Açıklama kapsamına, her bir vergi dairesine 125 bin YTL ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükelleflerin alınacağı bildirildi. Yapılacak açıklamada, 31 Aralık 2006 tarihi itibarıyla vadesi geçtiği halde 30 Haziran 2007 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan vergi borçları ve cezaları açıklanacak. Bu uygulamada, vergi ve cezalar ile 1 Haziran 2006 ile 31 Mayıs 2007 tarihleri arasında kesinleşen tarhiyatlar dikkate alınacak.

Bu arada, Hazine Müsteşarlığı Belediye Uzlaşma Komisyonu Başkanlığı'na takas ve mahsup için başvuruda bulunan ve kabul edilen belediyelerin ve bağlı kuruluşlar ile sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası belediyelere ait şirketlerin vadesi 31 Aralık 2004 ve öncesine rastlayan borçları alınmayacak.

O BİR DÜNYA VATANDAŞI, CANININ İSTEDİĞİ YERE GİDER HABERİ İÇİN