Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
AA

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, eğitim sistemindeki tek değişikliğin 4+4+4 değişikliği olduğunu belirterek, "Onun dışındaki OKS'den SBS'ye, SBS'den TEOG'a, TEOG'dan şimdi liselere kayıt uygulamasına geçilmesi sistem değişikliği değildir, ölçme değerlendirmenin farklı araçlarla uygulanması demektir." dedi.

AA'nın haberine göre Yılmaz, bakanlığının 2018 yılı bütçesi üzerinde TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, eğitimin, çağa uygun olarak sürekli değişen, gelişen, birikim ve tecrübeler ışığında yenilenen bir süreç olduğunu ifade etti.

Eğitimin temel hedefini, bilgi toplumunun gerektirdiği becerilerle donanmış, milli kültürle insanlığın evrensel değerlerini içselleştirmiş bireyler yetiştirmek olarak açıklayan Yılmaz, "Bakanlık olarak herkesin eğitim ve öğretime eşit şartlar altında erişmesini, çağın gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışı kazanmasını, girişimci, yenilikçi, dil becerileri yüksek, iletişime, öğrenmeye açık, özgüven ve sorumluluk sahibi, sağlıklı, mutlu bireyler olarak yetişmesini istiyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, nitelikli bir eğitimi ve herkes için eğitimde fırsat eşitliğini, değişmez, daimi hedef olarak gördüklerini söyledi.

EĞİTİME AYRILAN ORAN
Bugüne kadar yapılan çalışmalar sonucunda temel altyapı ve erişim sorunlarını büyük ölçüde çözdüklerini dile getiren Yılmaz, eğitim bütçesinin, 2018 yılında bütçe giderlerinin yaklaşık yüzde 18'ine denk gelen 134 milyar 727 milyon lira olarak belirlendiğini anımsattı.

Yılmaz, bu bütçe çerçevesinde, toplumun hemen hemen tüm kesimlerini içine alan örgün ve yaygın eğitim, öğretim hizmetlerini yerine getirdiklerini anlattı.

Bu miktarın, milli gelirin yüzde 5,8'inden de fazla olduğuna işaret eden Yılmaz, 1980'li yıllarda milli gelirden eğitime ayrılan payın yüzde 1,2, 1990'lı yıllarda yüzde 2,2, 2002'de yüzde 2,8, bugün ise yüzde 5,8 olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin en öncelikli konusunun eğitim olduğunun altını çizen Yılmaz, "Eğer eğitime önem verirseniz her alana önem vermişsiniz demektir, eğer eğitimi ihmal ederseniz de her alanı ihmal etmişsiniz demektir." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, 65 binin üzerindeki okulda, 1 milyon 61 binin üzerindeki öğretmenle, yaklaşık 18 milyona yakın öğrenciye eğitim verdiklerini kaydetti.

Yılmaz, hükümetleri döneminde zorunlu eğitim süresinin 8 yıldan 12 yıla çıkarıldığını, bu süreç içerisinde eğitimin her kademesindeki okullaşma oranında ve ortalama eğitim süresinde önemli artışlar gerçekleştirildiğini anlattı.

"KENDİ MUHİTİNDEKİ OKULA GİTME"
Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sisteminde yeni bir düzenleme yaptıklarını anımsatan Yılmaz, Genel Kuruldaki konuşmalarda, her bakan değiştikçe eğitim sisteminin de değiştirildiğinin söylediğini belirtti.

Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğitim sisteminde tek değişiklik var ise 4+4+4 değişikliğidir. Onun dışındaki OKS'den SBS'ye, SBS'den TEOG'a, TEOG'dan şimdi liselere kayıt uygulamasına geçilmesi sistem değişikliği değildir, ölçme değerlendirmenin farklı araçlarla uygulanması demektir. O da, ölçme değerlendirme, eğitim sisteminin tamamı değildir, sadece bir unsurudur. Bu düzenlemeyle birlikte zorunlu eğitim çerçevesinde okullarımız birbirleriyle ilişkilendirilerek öğrencilerimizin herhangi bir sınav kaygısına maruz kalmadan bir üst öğretim kurumuna geçebileceği bir uygulamayı başlatıyoruz. Böylece her bir öğrencimizin eğitim ilgi ve yeteneği doğrultusunda istediği okula gidebilmesi mümkün olabilecektir.

Bütün öğrencilerinizi sınava alarak kendi muhitindeki okula gitmeyi nasıl sağlayacaksınız? Sağlayamazsınız. Adamın mahallesindeki okulu evinin yanında ama sınav neticesinde 10 kilometre, 15 kilometre daha bir başka yeri tutan puan almışsa evladını, kendi evinin yanındaki okula gönderemiyor. 10. Kalkınma Planı'na esas olan ihtisas komisyonu raporu incelendiğinde görülecektir ki evlatlarımızın kendi muhitindeki okula gitmesinin sağlanmasıyla ilgili."

"İKİLİ EĞİTİMİ KALDIRACAĞIZ"
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, 282 binin üzerinde derslik yaptıklarını, derslik başına düşen öğrenci sayısı 36 iken, ilköğretimde 24'e, ortaöğretimde 23'e düştüğünü bildirdi.

İkili eğitimi kaldıracaklarını belirten Yılmaz, "Bunun için sayın Başbakanımız talimat verdiğinde 77 bin dersliğe ihtiyacımız vardı, bir yıllık süre içerisinde yapılan dersliklerle birlikte şu anda 58 bin dersliğe ihtiyacımız var, 45 bin dersliğimiz de yapılıyor. Bunlar tamamlandığında çok az bir farkla önümüzdeki dönemde devlet-millet iş birliğiyle birlikte ikili eğitimi de ortadan kaldıracağız." diye konuştu.

"Vasıfsız eğitim" tanımının doğru olmadığını belirten Yılmaz, vasıfsız eğitimle ekonominin yüzde 11 büyüyemeyeceğini söyledi.

Yılmaz, "Türkiye'nin altyapısı hazır olmadan başarılı bir eğitim vardı, neticelerini sonra görüyoruz. Şimdi altyapı tamamladık dolayısıyla eğitimin daha iyi olması gerekmez mi? Türkiye'nin eğitimi dün de iyiydi bugün daha iyi. Biz öğretmenlerimize güveniyoruz." dedi.

Eğitimde istenilse bile tek tip insan yetiştirilemeyeceğini ifade eden Yılmaz, iki çocuğu olan ailelerin bile bu çocuklarını aynı yetiştiremediğini kaydetti.

Yılmaz, Pisa Direktörü'nün, Türkiye eğitim sisteminin dünyaya uyum sağlayamadığına yönelik açıklamasına değinerek, kendilerinin de bunu söylediğini, bunun için de müfredatı değiştirmek zorunda kaldıklarını belirtti.