Moody's bugün yayınladığı yıllık raporunda Türkiye'nin kredi profilinin, politika belirsizliğine, yüksek enflasyona ve yüksek dış kırılganlığa yol açan kurumsal gücün zedelenmesi gibi zorluklar karşısında, genç nüfusu ve göreceli sağlıklı kamu borç yapısı gibi güçlü yanlarını yansıttığı belirtildi.

 

Ancak "Çalkantılı politika ile birlikte, kurumsal zayıflık makroekonomik politikaların kalitesinde ve şeffaflığında bir bozulmaya yol açtı" ifadeleri kullanıldı.

Raporda jeopolitik gerilimlerin tekrarlanması ve politika konusunda yeni yanlış adım ihtimalinin, geçen yılki kur krizinin tekrarlanması ve daha zorlu makroekonomik ve finansman koşulları riski oluşturabileceği belirtildi.

Moody's Türkiye'nin kredi notuna ilişkin negatif görünüm göz önüne alındığında, pozitif bir görünüm veya kredi notunun yükseltilmesinin pek mümkün olmadığını belirtti. Ancak, maliye ve para politikaları daha tutarlı hale gelirse ve ekonomik reformlar ekonominin yapısal dengesizliklerini ele alacak şekilde uygulanırsa, kredi notu görünümünün istikrara kavuşabileceği ifade edildi.

ABD ile gerilimlerin azalması ve dış mali desteğin, muhtemelen kredi notu açısından pozitif olacağını söyleyen Moody's, Türk yetkililer dış finansman ihtiyaçlarını ve enflasyonist baskıları azaltacak ve ülkeyi sürdürülebilir büyüme yoluna sokacak etkili politika çerçevesi izleyemedikleri takdirde, Türkiye'nin kredi notunun düşürülebileceğini belirtti.