KATEGORİLER

Yazının devamını okumak için tıklayınız...

MYK nedir?

MYK(Merkez Yürütme Kurulu ya da Merkez Yönetim Kurulu), tüzük, yönetmelik ve alınan kararları uygulamakla görevli kuruldur. Parti meclisi görevindedir ve parti içi karar almak için üyeleri bulunur.

Ayrıca Genel merkezde hizmet birimlerinin kuruluş,kadro ve atama işlemleri ile sürekli istihdam olunacak hizmetli ve uzmanların tayin, terfi ve işten çıkarılmaları konularını, ilgili MYK üyesinin önerilerine göre karara bağlar.

MYK üyeleri; Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcıları ve Genel Sekreter ile TBMM Parti Grup başkanı ile Grup Başkan vekillerinden oluşan en üst icra kuruludur.